Pensionsspar Privat är en kapitalförsäkring, det innebär att du kan samla ditt sparande i fonder på ett ställe.

Flexibel utbetalning

  • Du kan själv bestämma vilken utbetalningsperiod du vill ha på dina pensionsutbetalningar. Du kan välja mellan 5-30 års utbetalningstid..
  • Du kan bestämma vem som ska få dina pengar vid ett eventuellt dödsfall utan att behöva skriva testamente.
  • Du kan sätta upp villkor för förmånstagare vid gåva eller dödsfall, till exempel att pengarna ska vara enskild egendom.

Hållbara placeringsmöjligheter

  • Du kan spara i cirka 80 fonder ur både Swedbank Roburs utbud och andra fondbolags fonder med särskilt hållbarhetsfokus.

Skattat och klart

  • Du kan när som helst kostnads- och skattefritt byta fonder under spartiden.
  • Vinst och uttag i Pensionsspar Privat är skattefria, i stället dras en schablonskatt/avkastningsskatt varje år.