Meny
Våra privattjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
App, internetbank och BankID
Händelser i livet

Så kan du minska dina kostnader för konsumtionskrediter

Tre personer har ett möte på kontoret

Genom att vara prismedveten kan man minska sina kostnader för konsumtionskrediter. Räntevillkor, amorteringssätt och avgifter varierar mycket mellan olika kreditgivare och har stor betydelse för den totala kreditkostnaden.

- Man kan få ner sina kostnader för konsumtionskrediter betydligt genom att jämföra flera alternativ och välja rätt typ av amortering, säger Arturo Arques, Swedbank och sparbankernas privatekonom.

Fokusera på den totala kreditkostnaden
Idag fokuserar många på månadsbetalningen och mindre på den totala kreditkostnaden. Det gör annuitetslån populära. Annuitetslån är lån där man betalar ett fast belopp varje månad. Långa annuitetslån gör månadsbetalningarna lägre, men höjer den totala kreditkostnaden för konsumenten.

- Annuitetslån i kombination med längre kredittider är ett sätt för en del kreditgivare att erbjuda låntagaren en lägre månadsbetalning, men det blir till priset av att lånekostnaden totalt sett ökar. Det är inte alla låntagare som är medvetna om det, säger Arturo Arques.

Med koll kan man sänka kostnaderna
Att spara först och konsumera sedan är en bra grundregel att försöka följa. Det är det billigaste alternativet vid all konsumtion. Men ibland ser verkligheten annorlunda ut. Tvättmaskinen kan gå sönder, bilen kanske behöver lagas eller en ny veranda byggas. Att lösa det med en konsumtionskredit när ekonomin i grunden är sund behöver inte vara ett problem – men det är viktigt att man är medveten om vilka faktorer som påverkar kreditkostnaden, som ränta, val av kreditgivare, typ av konsumtionskredit, amorteringstid och olika typer av avgifter. Ett riktmärke är att kredittiden bör vara begränsad, den bör inte överstiga användningstiden och vara anpassad till värdeminskningen på det man köper.

- Om man ser till att ha koll på hur konsumtionskrediter funkar kan man både sänka sina kostnader och bättre förstå om det är lämpligt att ta en konsumtionskredit eller inte, säger Arturo Arques.

Checklista för konsumtionskrediter

  • Var noga med att jämföra räntan mellan olika kreditgivare. Räntan på konsumtionskrediter varierar mycket.
  • Fokusera på den totala kreditkostnaden och var medveten om att kredittidens längd, typ av amortering, aviseringsavgifter och uppläggningskostnaden också har stor betydelse för den totala kreditkostnaden.
  • Tänk på att kortare kredittid leder till en lägre total räntekostnad. Ju högre ränta du betalar desto viktigare att du amorterar snabbare.
  •  Anpassa amorteringarna efter värdeminskningen och användningstiden på varan eller tjänsten du köper. Köper du t.ex. en bil amortera lånet i samma takt som värdeminskningen på bilen.
  • Lån med rak amortering är billigare än annuitetslån. Rak amortering betyder att du amorterar lika mycket varje månad. Beloppet du betalar som konsument är högre i början av kredittiden men sjunker i takt med att du amorterar på lånet.
  • Annuitetslån är dyrare än lån med rak amortering. Fördelen är att du som konsument vet exakt vilket belopp du ska betala varje månad.
  • Be alltid om uppgift på vad den effektiva räntan är på konsumtionskrediten, det vill säga den totala kostnaden. Aviseringsavgifter och uppläggningskostnader kan variera mycket och påverka den effektiva räntan och därmed den totala kreditkostnaden.
  • Var försiktig och undvik helst att ta små konsumtionskrediter. De är ofta mycket dyra och kan undvikas om du har en sparbuffert. Har du svårt att komma igång med ett regelbundet sparande – var inte rädd för att kontakta din bank och be om rådgivning eller vänd dig till någon annan du har förtroende för och som kan hjälpa dig att komma igång. Glöm inte att även små summor växer till betydande belopp på sikt.
  • Öka din ekonomiska trygghet genom att vara med i A-kassan och ha en inkomstförsäkring om du är löntagare med en månadsinkomst över 25 000 kronor i månaden.