Meny
Våra privattjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
App, internetbank och BankID
Händelser i livet

Pengar att spara efter nya flyttregler för tjänstepension

Många samlar på sig ett antal tjänstepensioner under sin karriär, vilket gör det svårt att få en överblick över hur mycket kapital man har och hur det är placerat. Att flytta sitt sparade tjänstepensionskapital till ett ställe kan göra att man sparar pengar och får bättre koll. Nu är det lättare att flytta din pension efter nya regler.

Den 1 april 2021 ändrades reglerna för de avgifter som kan tas ut av försäkringsaktörer vid flytt av tjänstepension. Tidigare har aktörerna som förvaltar pengarna kunnat ta ut flyttavgifter, ibland så mycket som fem procent av det förvaltade kapitalet. Men i och med lagförändringen får flyttavgiften högst överstiga en viss andel av prisbasbeloppet, vilket idag innebär 600 kronor.

Åsa Palmqvist, affärsutvecklare för pensionserbjudandet på Swedbank, ser förändringarna som väldigt bra för konsumenterna.

”Man kan säga att makten har förskjutits från försäkringsbolagen till kunden”, säger Åsa Palmqvist.

”Tidigare har det varit svårt att veta vad en eventuell flytt skulle kosta, det har först varit när du har skickat in en flyttbegäran som du har fått veta.”

De nya reglerna gäller för fondförsäkringar som är tecknade efter första juli 2007, och de gäller inte för traditionellt förvaltade försäkringar, där andra regler gäller. Lagändringen påverkar inte heller flytt av avtalspension.

Men varför ska man flytta sin tjänstepension?
”Man kan likställa tjänstepensionen med vilken annan försäkring som helst”, säger Åsa Palmqvist.

”Man hade ju exempelvis inte tvekat att byta hemförsäkring om man fick bättre service, villkor eller pris i ett annat försäkringsbolag. På samma sätt ska man vara fri att välja det tjänstepensionsbolag som man tycker ger bäst pris, villkor eller service.”

Möjliga fördelar med pensionsflytt:

  • Du får en bättre överblick över ditt kapital och hur det är placerat. Har du pengarna på ett ställe blir det lättare att ha koll och du kan få till en röd tråd i förvaltningen av hela ditt pensionskapital.
  • Har du dina pensionspengar placerade på det ställe där du får hjälp med resten av din ekonomi kan du få rådgivning som ser till helheten i din ekonomi. Vissa förvaltare har idag ingen rådgivning.
  • Du kanske kan få lägre försäkringsavgifter genom att flytta ditt sparkapital. Avgifterna skiljer sig mycket åt i branschen och det har varit en generell prispress de senaste åren.
  • Du kanske kan komma åt ett bredare fondutbud hos en annan aktör, även om de flesta försäkringsbolag idag har tillgång till ett brett utbud av fonder.

Att tänka innan du bestämmer dig för att flytta din tjänstepension:

  • Tänk igenom din situation så att det verkligen blir bättre efter flytten.
  • Kolla upp att du kan teckna motsvarande försäkring som du har idag med motsvarande villkor i det nya försäkringsbolaget.
  • Tänk en extra gång om du vill flytta en traditionell försäkring, som har en garanti kopplad till sig, eller om du har en livförsäkring eller något annat efterlevandeskydd kopplad till den försäkring du flyttar ifrån. Du kanske inte kan få samma villkor i det nya bolaget som du fick en gång i ditt gamla försäkringsbolag. Det är heller inte helt enkelt att flytta försäkringar med garantier, och du kan vilja ta hjälp av en rådgivare som kan begära in uppgifter om dina försäkringar via en informationsfullmakt. Utifrån fullmaktssvaret kan rådgivaren se om försäkringen är lämplig och riskfri att flytta och om du kommer att tjäna på flytten.