Meny
Våra privattjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
App, internetbank och BankID
Händelser i livet

Låt solen sänka dina elkostnader

Leende man håller i en solpanel framför ett hus

Att skaffa solceller är inte bara ett sätt att investera i hållbar energi.

När vi bor i ett land där solen i det närmaste anses vara en lyxvara – och det till och med sjungs om att det mesta av sommaren regnar bort – känns det där med solceller kanske inte helt självklart. Men faktum är att Sverige har ungefär lika goda förutsättningar för solelsproduktion som Tyskland, ett av de länder som kommit allra längst med solcellsutbyggnaden i världen.

– Vi har väldigt bra solinstrålning i Sverige. Ett vanligt villatak kan i många fall producera en stor del av hushållselen, säger Erik Wallnér på solcellskollen, en sajt som ger råd och information om sol-celler.

Idag finns dessutom högeffektiva paneler som är anpassade för vårt klimat och som producerar el även när solen inte skiner.

Få betalt för sommarens överskottsel
En solpanel förväntas producera el i över 25 år. Produktionen är som störst under sommarhalvåret när solen skiner som mest. Mitt på dagen en solig sommardag kommer solcellerna troligen produ-cera mer el än vad som används i hushållet.

- Att solpaneler producerar mest el på sommarhalvåret är inget större problem. Överskottselen som du inte använder kan du sälja till ditt elbolag. Sedan kan du använda pengarna till att köpa el när produktionen av solel från panelerna är lägre, säger Erik Wallnér.

När vi bor i ett land där solen i det närmaste anses vara en lyxvara – och det till och med sjungs om att det mesta av sommaren regnar bort – känns det där med solceller kanske inte helt självklart. Men faktum är att Sverige har ungefär lika goda förutsättningar för solelsproduktion som Tyskland, ett av de länder som kommit allra längst med solcellsutbyggnaden i världen.

– Vi har väldigt bra solinstrålning i Sverige. Ett vanligt villatak kan i många fall producera en stor del av hushållselen, säger Erik Wallnér på solcellskollen, en sajt som ger råd och information om solceller.

Idag finns dessutom högeffektiva paneler som är anpassade för vårt klimat och som producerar el även när solen inte skiner.

Få betalt för sommarens överskottsel
En solpanel förväntas producera el i över 25 år. Produktionen är som störst under sommarhalvåret när solen skiner som mest. Mitt på dagen en solig sommardag kommer solcellerna troligen producera mer el än vad som används i hushållet.

- Att solpaneler producerar mest el på sommarhalvåret är inget större problem. Överskottselen som du inte använder kan du sälja till ditt elbolag. Sedan kan du använda pengarna till att köpa el när produktionen av solel från panelerna är lägre, säger Erik Wallnér.