Meny
Våra privattjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
App, internetbank och BankID
Händelser i livet

Guide till en sund privatekonomi

Undersökningar vi har gjort de senaste åren visar att många människor saknar tillräcklig kunskap om privatekonomi. Många uppger också att de vill lära sig mer. Därför har vi tagit fram en guide som handlar om hur man får en sund, hållbar privatekonomi och om hur pensionssystemet fungerar. 

Sparande är a och o för att få en trygg vardagsekonomi. Med en sparbuffert får du marginaler för oförutsedda händelser och utöver den behöver du spara till pension och kanske bostad eller annat du vill kunna unna dig längre fram. När du har koll på inkomster och utgifter och har ett bra sparande får du inte bara en trygg ekonomi – du får ett tryggare liv.

– Det är viktigt med kunskap i privatekonomi för att kunna fatta bra beslut om sin egen ekonomi och för att veta hur man kan påverka den. Den kunskapen är grundläggande för att kunna leva det liv man vill. Våra undersökningar visar tydligt att det behövs mer folkbildning inom privatekonomi, säger Arturo Arques som är privatekonom för Swedbank och Sparbankerna.

Utöver en sund vardagsekonomi behöver du ha koll på din pension, så att livet efter att du har pensionerats kommer att bli bra. Det betyder att du måste veta hur hela pensionssystemet fungerar, vilket inte är det lättaste. Kort beskrivet avgörs din pension av din livsinkomst, alltså vilken lön du har haft och hur många år du har arbetat. En lägre lön och färre antal år på arbetsmarknaden ger lägre pension. För varje år du står utanför arbetsmarknaden påverkar alltså pensionen. För utrikesfödda som kanske kommer till Sverige lite senare i livet, eller som kan ha svårt att komma in på arbetsmarknaden, blir det därför extra viktigt att veta hur pensionssystemet fungerar.

– Vill man kunna påverka sin pension behöver man ha kunskap om hur pensionssystemet fungerar. Många kanske skräms av att det verkar krångligt, men det är inte så svårt som det kan verka och det är värt att ta sig tiden för något som är så viktigt. Vi hoppas att vår guide kommer att hjälpa många att lära sig mer, säger Arturo.

De flesta som har jobbat i 40-45 år i Sverige får en pension som motsvarar 50-60 procent av lönen den dagen de går i pension. För den som flyttade till Sverige i vuxen ålder och bara har hunnit arbeta här i 20-25 år blir pensionen i stället cirka 40 procent av lönen. Det beror på att man inte har hunnit arbeta ihop ett lika stort pensionskapital. Men det finns saker man kan göra för att höja sin pension.

– Med en lön på 30 000 kronor per månad före skatt kan man räkna med en pension på knappt 17 000 kronor per månad före skatt, om man har arbetat i 40 år. Kom man däremot till Sverige i vuxen ålder blir pensionen i stället 13 000 kronor per månad med samma inkomst. Genom att jobba heltid, skjuta på pensionen ett par år och spara själv kan man höja sin pension, säger Arturo.

Arturos bästa tips för en sund och hållbar ekonomi

  1. När det gäller sparande är cirka tio procent av lönen efter skatt varje månad ett bra riktmärke.

  2. Se först och främst till att ha en buffert så att du klarar dig om något oförutsett händer.

  3. Se också till att ha ett långsiktigt sparande, till pension och annat du vill unna dig längre fram.

  4. För att få en högre pension, försök att jobba heltid och, om det är möjligt, skjuta på att gå i pension ett år eller två.

  5. Höj din pension genom att skaffa ett eget pensionssparande. Ju tidigare du börjar desto mindre behöver du lägga undan varje månad. Även små summor gör skillnad på lång sikt. Börjar du spara till din pension senare behöver beloppet du sparar varje månad vara högre.