Det kan också vara bra att passa på att utvärdera hushållets ekonomi och göra en budget för 2021.

- Vid ett årsskifte är det bra läge att göra bokslut över hushållets ekonomi. Är inkomster och kostnader i balans? Finns det utrymme till att spara eller unna sig något extra eller behöver du minska ner på något? Ser förutsättningarna likadana ut för kommande år eller behöver budget eller annat justeras? Det är viktigt att ha koll på sin ekonomi, speciellt när omvärlden är turbulent och ovissheten därmed lite större än normalt för många, säger Arturo Arques, Swedbanks och sparbankernas privatekonom.

Rot och rut
Du kan få skattereduktion (rot- och rutavdrag) på sammanlagt 50 000 kronor för arbetskostnad för hushållsnära tjänster (rut) och reparation, underhåll samt om- och tillbyggnad (rot). Det arbete som utförts och betalats för under 2020 dras mot inkomstskatten samma år. Det är datumet som du betalar som styr vilket beskattningsår avdraget hamnar på. Arbetet måste dessutom vara utfört senast 31 januari året efter. Det är utföraren som gör avdraget på fakturan, men du behöver själv ha koll på hur mycket avdrag du har gjort under året. Utföraren har inte tillgång till dina uppgifter. I Skatteverkets tjänst ”Rot och rut – mina avdrag” kan du se hur mycket rot- och rutavdrag du har använt hittills under året

- Två saker som är bra att tänka på är dels att rut- och rotavdrag räknas per person, vilket innebär att om ni är två personer i ett hushåll kan båda ha rätt till skattereduktion upp till 50 000 kronor. Det andra är att varje persons rut- och rotavdragen räknas ihop till maximalt 50 000 kronor. Har du använt 30 000 kronor i rutavdrag får du alltså bara göra 20 000 kronor i rotavdrag samma år, säger Arturo Arques.

Tjänstepension
Tjänstepension är en annan sak att se över inför årsskiftet. Vill du ändra förvaltare av din tjänstepension ska det göras innan året är slut. Annars går nästa års avsättningar till samma aktör som innevarande år.

Avdragsrätt för pensionssparande
Enskilda näringsidkare och anställda som saknar tjänstepension från sin arbetsgivare har fortfarande avdragsrätt för individuellt pensionssparande (IPS)*. För att kunna utnyttja avdraget behöver du sätta in pengarna på ditt IPS-konto innan årsskiftet.

Kvitta vinster mot förluster
Kapitalvinster kan kvittas mot kapitalförluster för att på så sätt minska skatten. Om du har sålt värdepapper, till exempel aktier och fonder, med vinst under 2020 och även sålt innehav med förlust görs en skattemässig justering som minskar skatten du ska betala.

När du sparar på Investeringssparkonto (ISK) beskattas du utifrån en schablonintäkt som grundas på ditt innehav och det du har satt in. Inom ISK kan du inte kvitta vinst mot förlust. Schablonintäkt på ISK kan däremot kvittas mot ränteutgift eller mot 70 procent av en kapitalförlust på sparande utanför ISK.

Skatt på fonder (som inte ligger i ett ISK) tas ut den 1 januari, så står du inför att sälja dina fonder kan det vara fördelaktigt att göra det före årsskiftet.

Fördela om räntebetalningarna
Om ni är flera som delar på ett lån fördelas betalningsansvaret för räntorna automatiskt 50/50 i deklarationen.

- Kanske betalar du i själva verket 60 procent och din partner 40 procent av bolånet? Om ni då vill justera fördelningen av räntebetalningarna kan ni meddela banken före årsskiftet. Banken ger därefter rätt kontrolluppgifter till Skatteverket. Annars går det bra att ändra i samband med att du deklarerar i maj, säger Arturo Arques.

Begränsningsregeln för pensionärers fastighetsavgift
Kapitalinkomster kan påverka fastighetsavgiften. Makar/sambor med lån på en fastighet och som omfattas av begränsningsregeln för fastighetsavgift bör se till att inte en make har överskott och den andre har underskott av kapital. Eftersom överskott av kapital räknas in i inkomsten som ligger till grund för begränsningsregeln är det i så fall det bättre att omfördela låneräntorna mellan er. Görs det nu förtrycks det i deklarationen, men det går även att justera senare.

Studiemedel
Vid bedömning av rätten till studiemedel tas hänsyn till inkomst både från tjänst och kapital. Det innebär att inkomster från försäljning av till exempel aktier, hus eller lägenhet kan påverka dina studiemedel. Läs på csn.se hur stora inkomster, så kallat fribelopp, du får ha utan att studiemedlen minskas.

Skänk till välgörenhet – få skattereduktion
Du kan få skattereduktion på 25 procent av gåvobeloppet, högst 1 500 kronor per år. Det motsvarar gåvor på totalt 6 000 kronor per år. Minsta summa per gåvotillfälle är 200 kronor och totalt minst 2 000 kronor på ett år för att få skattereduktion. Villkor och godkända gåvomottagare finns på skatteverket.se

Nytt inför 2021

Effekter av ändrade pris- och inkomstbasbelopp 2021
2021 höjs prisbasbeloppen och inkomstbasbeloppet. Basbelopp är fastställda belopp som används vid till exempel beräkning av transfereringar, skatter och pensioner. Till följd av höjningen av basbeloppen höjs garantipension, inkomstpension, studiemedel, sjukpenning och föräldrapenning. Grundavdrag, jobbskatteavdrag och skiktgräns för statlig inkomstskatt påverkas också av prisbasbeloppen, vilket innebär att inkomstskatten 2021 blir lägre.

Oförändrad skatt på sparande
Skatten på sparande i investeringssparkonto (ISK) och kapitalförsäkring grundas på statslåneräntan den 30 november året före beskattningsår, det vill säga skatten för 2021 utgår från statslåneräntan den 30 november 2020. Riksgälden har fastställt statslåneräntan per den 30 november 2020 till -0,10 procent. Schablonräntefaktorn beräknas som statslåneräntan plus en procentenhet, dock lägst 1,25 procent. Med en kapitalskatt på 30 procent betyder det att den effektiva skattesatsen för 2021 blir 0,375 procent, det innebär att den är oförändrad jämfört med 2020.
 

Uppskovsräntan slopas
Den så kallade uppskovsräntan för skatt på vinst vid försäljning av bostad tas bort från och med första januari 2021, både för tidigare och framtida uppskov. Ca 600 000 personer har idag uppskov på i genomsnitt 500 000 kronor. För dem betyder det i genomsnitt 2 500 kronor i lägre skatt per år.**

Skattereduktioner för gröna investeringar
Privatpersoner som installerar grön teknik som solceller, lagring av egenproducerad elenergi och laddningspunkter till elfordon ska kunna få en skattereduktion på upp till 50 000 kronor per år och person. Skattereduktionen blir 15 procent av kostnaden för installation av solceller och 50 procent av kostnaden för installation av lagring av egenproducerad elenergi och laddningspunkter till elfordon.***

Fler rut-tjänster och höjt belopp
Rut-avdraget utvidgas med nya tjänster från 2021 och det sammanlagda taket för rut- och rot-avdraget höjs till 75 000 kr. Dock kan man dock få maximalt 50 000 kronor i skattereduktion för rot-avdrag.