Meny
Våra privattjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
App, internetbank och BankID
Händelser i livet

Så skapar du en jämställd privatekonomi

En man och en kvinna sitter vid en dator och ler mot varandra

Den 10 november är dagen då kvinnor i Europa, enligt EU kommissionen, börjar jobba gratis. Kvinnors lägre löner, tillsammans med att de oftare jobbar deltid, vabbar, gör oavlönat arbete och oftast sparar mindre gör att deras möjligheter till en god privatekonomi är mindre än mäns.

Men hur kan man gå till väga i en relation för att ekonomin ska bli mer jämställd?

Förutom att jämna ut inkomstskillnader innebär en jämställd privatekonomi bland annat att säkra den personliga ekonomin ifall ens partner inte längre står vid ens sida. Många kvinnor säger att de skulle ha svårt att klara sin ekonomi, eller inte vet hur den egna ekonomin skulle påverkas, vid en separation eller om deras partner skulle gå bort. Många säger att de inte skulle inte ha råd, eller är tveksamma till om de skulle kunna bo kvar i sitt nuvarande boende.

- Trots att många kvinnor både sparar och har försäkringar som skyddar privatekonomin om något skulle hända inom relationen, så är det också många kvinnor som idag lever tillsammans med någon och skulle ha svårt att klara ekonomin på egen hand, säger Madelén Falkenhäll som är vår privatekonom.

- Det är viktigt att man sätter sig in i sin ekonomi så att man är trygg om det värsta skulle hända eller om man skulle hamna i en ny livssituation, betonar hon.

Att ha koll på sin ekonomi är lika viktigt oavsett hur mycket man tjänar. Högre lön innebär oftast bättre ekonomiska förutsättningar, men det kan också innebära en livsstil med högre fasta utgifter. Då kan det vara svårt att ställa om snabbt ifall livssituationen skulle ändras. Har man små marginaler är det klokt att försöka se över sitt sparande så att det finns en buffert för det oförutsedda.

- Om man har möjlighet ska man alltid försöka spara ihop till ett sparkapital som man känner sig trygg med och sträva efter en ekonomi som man klarar sig själv på även i en annan livssituation, till exempel inte för mycket höga fasta utgifter eller alltför stora lån, säger Madelén.

Skydda ekonomin för att kunna bo kvar om det värsta skulle inträffa

Det finns också en oro hos en del kvinnor för om de skulle ha råd att bo kvar i sitt nuvarande boende vid en separation eller ifall partnern skulle gå bort. * När man separerar delar man oftast på tillgångar, men om ens partner går bort blir man ensam kvar med hela ekonomin.

- Med livförsäkringar kan man skydda varandras ekonomi, man försäkrar sig för att den ena parten ska kunna bo kvar i det befintliga boendet vid dödsfall. Det kan vara jobbiga saker att prata om, men inträffar det värsta är det skönt att ha den extra tryggheten i sin ekonomi, säger Madelén.

Ett bolån går att lösa om man säljer bostaden, vilket inte alltid känns optimalt, men det är i alla fall en möjlighet om något skulle hända. Lån som inte är kopplade till någon säkerhet kan vara svårare att lösa, ändras livssituationen kan den typen av lån bli ansträngande att betala av på egen hand.

Gift eller sambo spelar roll

Hur tillgångar fördelas vid separation eller dödsfall beror på om man är gift eller sambo, och om det finns barn och/eller särkullbarn. ** Gifta ärver varandra, men sambos gör inte det. Vid en separation delas tillgångar och bohag lika mellan makarna, men är man sambos är det endast bostad och bohag som anskaffats för gemensamt bruk som delas lika vid en eventuell separation, om man inte avtalat bort sambolagens bodelningsregler.

- Sätt er in vad som gäller för er och tänk igenom hur ni vill att tillgångar ska fördelas. Har ni barn tillsammans eller om det finns särkullbarn behöver ni även ta hänsyn till det. Skriv avtal, eller andra juridiska dokument, till exempel testamente, så att det blir som ni vill och ta helst hjälp av jurist, säger Madelén.

*Siffrorna bygger på en undersökning som Sifo har gjort på uppdrag av Swedbank och sparbankerna i juli 2019.
**Finns det särkullbarn tas hänsyn till det. Särkullbarn har samma arvsrätt som ett gemensamt barn men de har rätt att få ut arvet från sin biologiska förälder direkt.

tryggar du din privatekonomi för oförutsedda händelser

  • Försök att spara ihop till ett sparkapital du känner dig trygg med, en buffert att använda vid oförutsedda händelser eller ny livssituation, och försök att ha så låga fasta utgifter som möjligt.
  • Skaffa livförsäkringar som skydd för att säkra att kunna bo kvar i bostaden om din partner skulle gå bort.
  • Försök att undvika lån som inte är kopplade till någon säkerhet, såsom en bostad. Skulle du hamna i en ny livssituation kan sådana lån bli ansträngande att betala av på egen hand.
  • Sätt er in i hur sparandet fördelas vid separation, skilsmässa eller dödsfall. Förutsättningarna är olika om ni är gifta eller sambos, och om det finns barn och särkullbarn att ta hänsyn till. Genom att spara som enskild egendom eller lägga in så kallad förmånstagare kan man på olika sätt skydda sparandet.
  • Träffa gärna en jurist för att gå igenom din situation och om några avtal ska skrivas.