Kvinnors inkomst från arbete ökar, men uppgår ändå bara till 84 procent av männens.* Mellan 1995 och 2020 ökade kvinnornas medianinkomst till knappt 26 000 kronor per månad, medan männens medianinkomst låg på drygt 31 000 kronor per månad.

- Det går åt rätt håll, men det går långsamt. Fortsätter det i samma takt är kvinnors inkomster från arbete ikapp först om 25 år, säger Madelén Falkenhäll, senioranalytiker på Swedbank.

Den största anledningen till att kvinnors genomsnittliga förvärvsinkomst närmar sig mäns är inte högre löner, utan att kvinnor idag jobbar fler timmar per vecka jämfört med för 25 år sedan.*

- Att kvinnors arbetsinkomster ökar totalt sett är främst en effekt av att de jobbar mer heltid än tidigare. Om lönerna ska bli mer jämställda räcker det inte att jobba heltid, kvinnors löner i sig behöver också öka, säger Madelén Falkenhäll.

Mer osäker ekonomisk situation för många kvinnor

Lägre inkomster gör att kvinnor har en mer otrygg ekonomisk situation än män. I en Sifo-undersökning uppger till exempel bara drygt 60 procent av kvinnorna att de har tillräcklig lön för att klara sig på egen hand om de skulle separera. Runt var fjärde kvinna som lever tillsammans med någon skulle inte ha råd att bo kvar i samma område om de separerar, eller skulle behöva ändra mycket i sin levnadsstandard för att få ekonomin att gå ihop.**

- Det är naturligt att man bygger upp sitt liv och boende utifrån två inkomster om man lever tillsammans med någon. Men det är viktigt att vara ekonomiskt förberedd om något skulle hända, att känna sig trygg i sin egen ekonomi och inte tvingas vara kvar i en relation av ekonomiska skäl. Ett eget sparande ökar den egna tryggheten, man kan även teckna livförsäkringar som en extra säkerhet, om partnern skulle avlida säger Madelén Falkenhäll.

Eget sparkapital ökar den ekonomiska tryggheten

Lägre inkomster gör också att kvinnor har sämre möjligheter att spara. Kvinnors kapitalinkomst, som försäljning av fastighet, utdelning från eget företag och placeringar, uppgår till omkring hälften av männens och har legat still på ungefär den nivån sedan 1995.*** Men 73 procent av kvinnorna har ett långsiktigt sparande, och 56 procent har ett eget sparkapital på minst 100 000 kronor. 46 procent av kvinnorna i undersökningen uppger att de har ett sparande som skulle hjälpa dem att klara sig på egen hand om de skulle separera eller om deras partner skulle avlida.**

- Trots att kvinnor generellt har lägre inkomster sparar de i fonder i nästan lika stor utsträckning som män. Däremot sparar de oftast lägre belopp än män. Först när kvinnor kommer ikapp i lön kan de också komma ikapp i sparbelopp, säger Madelén Falkenhäll.

Med högre inkomster kan även kvinnors pensioner öka

Pensionen bygger på den inkomst man har haft under hela sitt arbetsliv. Så länge kvinnor i genomsnitt tjänar mindre än män kommer också kvinnors pensioner vara lägre än mäns.
2020 uppgick den genomsnittliga pensionen för kvinnor till 73 procent av männens. Kvinnor tar också i större utsträckning än män del av garantipension, ett bidrag som ges till de med lägst pension. 42 procent av de kvinnliga pensionärerna gjorde det i januari 2021, jämfört med 14 procent av de manliga.****

- Om kvinnors löner närmar sig mäns kommer även pensionerna att göra det. Ett tecken på att de gör det är att andelen kvinnor som får garantipension har minskat från 62 till 42 procent mellan 2010 och 2022, säger Madelén Falkenhäll.