Meny
Våra privattjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
App, internetbank och BankID
Händelser i livet

Vad har framgångsrika entreprenörer gemensamt?

Tre kollegor sitter och diskuterar något vid en dator

Finns det en (1) ideal entreprenörsprofil? Nej, menar Raoul Stubbe, affärscoach på start-up acceleratorn Sting. Men det finns några gemensamma karaktärsdrag bland framgångsrika entreprenörer som det är svårt att klara sig utan om man ska lyckas.

 

En framgångsrik entreprenör kan komma i många former

”Start-ups är en väldigt varierande grupp av företag. Och varje startup och entreprenör måste anpassa sig så att de passar in i just sitt ekosystem. Men det finns några gemensamma drag som är riktigt viktiga”, säger Raoul Stubbe, som mött många entreprenörer i sin dag som affärscoach på start-up acceleratorn Sting, och också varit entreprenör själv.

Högst upp av alla kriterier, menar han, är det som på engelska benämns self awareness, och på svenska beskrivs som självkännedom. Det handlar alltså inte främst om IQ, målmedvetenhet, disciplin, riskbenägenhet eller extrovert personlighet – även om dessa faktorer också spelar roll – utan om en medvetenhet om den egna förmågan.

”Det här är personer som är nyfikna på hur de själva fungerar. De har jobbat med sig själva och vet vad de är bra på, och kanske ännu mer vad de inte är bra på”, säger Raoul Stubbe.
Det här reflekterandet: ’Vad vill jag? Vad kan jag spela för roll? Hur ska jag spela en roll?’, är typiskt för framgångsrika entreprenörer, menar Raoul Stubbe och en viktig del i deras förmåga att bygga kultur i bolaget.

”De här personerna är oftast väldigt bra på att uttrycka sig och förklara för andra vad de vill och tänker. De har ett raison d’etre och är väldigt bra på att få med sig andra och känna samma sak. De är duktiga team-byggare som vet: ’För att vi ska få det här gjort behöver vi ta de här stegen.’”

Han menar att den här personligheten – som vågar visa sina brister, men som också är väldigt medveten om sina styrkor – kan knyta till sig många personer och skapa tillit i teamet, vilket är avgörande för att föra bolaget framåt.

Sting - en mötesplats för entreprenörsdrömmar

På Sting, som träffar runt 500 personer per år med entreprenörsdrömmar, och där man tar in 30 till 50 entreprenöriella team per år i sina program, har man länge jobbat utifrån premissen att det är teamet som är det viktigaste för om entreprenörsresan ska lyckas – inte affärsidén eller skalbarheten. Och för att förstå vad som är ett bra team, har man genom åren provat många olika tester.

Det test man på senare tid funnit mest intressant för att avgöra vad som utgör en framgångsrik entreprenör är ett neuropsykologiskt test, kallat game intelligence, som mäter hur hjärnan fungerar rent neurologiskt. Testet som bland annat används inom fotbollen, för att bestämma en spelares position, inom studier av psykisk ohälsa, och inom ledarskapsutveckling, mäter fyra saker: Hur man samlar på sig och uppmärksammar information, hur man lagrar den i minnet, förmågan att processa information & impulskontroll och slutligen kreativitet och strategiskt tänkande.

Gruppen som testats på Sting är alldeles för liten för att vara vetenskaplig säkerställd, men Raoul Stubbe menar ändå att deras mest framgångsrika entreprenörer står ut väsentligt inom alla de testade områdena, och allra högst inom strategiskt tänkande och kreativitet, vilket blir viktigt eftersom det man gör inom start-up världen är att skapa nya värden.

Personerna visade sig också prestera bra under press och ha uthållighet, vilket också är en fördel om man inte vet om man kommer ha lön om en månad.

”I start-ups är man medveten om att man ger sig ut på en resa, att man kommer testa saker som kanske inte kommer att fungera. Om sex månader kanske vi får ge upp, men man är ok med det, för om man lyckas är det roligt. Det gäller att hitta människor som trivs med det”, säger Raoul Stubbe.