För 20 år sedan var bara fem procent av alla styrelseledamöter i svenska börsbolag kvinnor. Idag är den siffran nära 35 procent. Men bara för att vi har kommit en bra bit på vägen mot ett jämställt styrelserum är det inte läge att vara nöjd och sluta arbeta med frågan, enligt Marianne Nilsson, som arbetar med ägarstyrningsfrågor på Swedbank Robur.

”Mångfald och jämställdhet är en fråga som ständigt bör vara aktuell och något vi på Swedbank verkligen brinner för.”

Viktig för affärsnyttan

Det är inte på grund av politisk retorik som man på Swedbank Robur fokuserar på frågan om mångfald och jämställdhet i styrelserummet.

”Det är en affärskritisk fråga. Vi ser helt enkelt att det är en viktig del av att kunna driva ett framgångsrikt och hållbart företag i framtiden”, säger Marianne och fortsätter:

”En styrelse som aktivt jobbar med mångfald och har en bredd av olika erfarenheter, kompetenser, personligheter och en jämn könsfördelning kommer att få en bättre gruppdynamik. Den kommer också att ha en större förståelse och bättre förutsättningar att identifiera och hantera problem. Det blir helt enkelt en mer kreativ styrelse vilket kommer att ge företaget en större affärsnytta.”

Kompetens inom hållbarhet

Även kompetens inom hållbarhetsfrågor är något som de senaste åren hamnat högt upp på agendan när företag rekryterar nya styrelseledamöter.

”Idag måste en styrelseledamot ha förmågan att förstå vilka hållbarhetsmöjligheter och utmaningar företaget har och vilka faktorer som driver långsiktig framgång. Här är det viktigt att inte bara ha insikten, utan även förmågan att lägga en plan framåt och se vad företaget behöver förändra för att vara ett hållbart företag både nu och i framtiden.”

Valberedningsarbete kan säkerställa bredd och kompetens
Idag är det flera företag, både stora och små, som inte lyckas med att skapa en jämställd styrelse. Anledningarna kan vara många och behöver inte betyda att man inte tycker det är viktigt eller att man inte önskar att man vore mer jämställda.

”Det är ett gediget arbete som ligger bakom att strukturera en styrelse. Det optimala är en styrelse som erbjuder många olika typer av bakgrunder, kompetenser och som samtidigt är jämställd mellan könen”, säger Marianne och fortsätter:

”Men man ska komma ihåg att en styrelse ofta består av sex till åtta personer och det är inte alltid lätt att säkerställa alla aspekter i denna relativt lilla grupp. Därför är det viktigt med ett systematiskt och professionellt valberedningsarbete med ordentliga kompetensinventeringar och kravprofiler. Man kan också vid behov ta hjälp av ett rekryteringsföretag.”

Börja internt

För att lyckas skapa en jämställd styrelse är det viktigt att arbeta med jämställdhet och mångfald i hela företaget.

”I bolagens ledningsgrupper är det generellt vanligare med män än kvinnor. Så det kan vara en begränsning eftersom det är en viktig rekryteringspool till styrelser”, säger Marianne och fortsätter:

”Sedan ska man inte glömma bort att styrelsen och ledningsgruppen sänder ut en bild av företaget. Ett företag som har en mångfald representerade bland anställda, chefer, ledningsgrupper och i styrelserummet kommer att visa att det är i samklang med sin omvärld. Man kommer att ha bättre förutsättningar att förstå sina kunder samtidigt som man också sänder ut en positiv bild att man är ett attraktivt, modernt och hållbart företag.”