Andreas Strandberg är mjölkbonde i värmländska Gunnarskog sedan 16 år med 60 mjölkande kor. Fast han älskar livet som bonde har han som alla bönder haft sin beskärda del av utmaningar längs vägen. Han och hans familj har genomlevt en finanskris, att det mejeri de levererade till nära på gick i konkurs, samt den svåra torkan 2018.

”2018 var en käftsmäll och man fick tänka till”, säger Andreas Strandberg som för första gången på alla år började fundera på om han skulle kasta in handduken och ägna sig åt något annat. Kostnaderna från torkan – djur som behövde slaktas, dyrare foder med mera – landade på 700 000 kronor och han hade också fyllt fyrtio och började känna av att kroppen inte skulle hålla för evigt för det slit som mjölkbondelivet innebär.

Modernare ladugård och minskat klimatavtryck

”För första gången började jag tänka avveckling istället för utveckling, men så började jag fundera på en ny lagård som skulle vara modernare för både oss och djuren, och som ger ett mindre klimatavtryck”, berättar Andreas Strandberg, som hösten 2019 tog kontakt med ett företag specialiserade på sådana anläggningar.

Politiken kom dock i vägen, för EU:s investeringsstöd var slut, och utan det var det svårt att få banklån. Byggprocessen stannade av och istället var Andreas Strandberg ute och uppvaktade riksdagspolitiker och lobbade för att mer pengar skulle tillsättas till budgeten, vilket gjordes hösten 2020.

Vid den tiden hade Andreas granne, Anders Bergfjord, tagit beslutet att gå över från kött- till mjölkproduktion och göra en liknande investering som Andreas. De båda grannarna gjorde gemensam sak i en ny upphandling som fick ner priset.

Utmaning att förverkliga investeringsplanerna

Utmaningen blev att få investeringen på plats och Andreas Strandberg var nära att ge upp sitt livsverk.

”Det är klart att man förstår att det är en risk att satsa, att bygga en ny gård är kapitalintensivt. Men vår ladugård är byggd på 70-talet, det är inte modernt, och om det ska finnas lantbruk kvar i landsbygden så måste vi kunna investera”, säger Andreas Strandberg.

Så kom en vändpunkt när Tillväxtbolaget – som erbjuder lån till lantbruksföretag som vill göra hållbara investeringar – blev intresserade och bolagets vd tog frågan till Swedbank där bollen landade på kontoret i Karlstad.

”Då blev det fart. Vi fick ett möte i april”, säger Andreas Strandberg, och två veckor efter första mötet var lånet beviljat.

Christine Hveem, som är företagschef på Swedbank i Karlstad, berättar om beslutet.

”Traditionellt tittar banker mycket på vilka underliggande säkerheter som finns när man bedömer lantbruk, men vi måste även kunna bedöma en lantbrukare som vilken företagare som helst och våga satsa om vi tror på entreprenören och verksamheten”, säger Christine Hveem.

Och nu får duon varsin ladugård som är bättre ur både djurhållningssynpunkt, arbetssätt och mer klimatvänlig.

”I framtiden kommer vi se att konsumenterna efterfrågar mer klimatneutrala produkter. Då gäller det att inte köra på i samma spår som man gjort i 50 år, utan att man till exempel kan ta till vara energi. Och för det behövs investeringar”, säger Andreas Strandberg.

Andreas Strandbergs och Anders Bergfjords investering

  • Nya robotiserade mjölkladugårdar med luftiga stall där djuren kan välja om de vill vara inne eller ute och när de vill bli mjölkade.
  • Robotarna arbetar 365 dagar om året, och löser problemet med arbetskraft, som är svår att få tag på. De frigör också mycket tid för annat arbete.
  • Utöver bättre djurhållning och arbetssätt är det nya stallet mer klimatvänligt. Värmen från kylningen av mjölken ger golvvärme i personalutrymmen och värmer vatten till diskning i stallet, och endast ledbelysning förekommer.
  • Investeringen kostar 9,5 miljoner kronor och betalas med investeringsstöd, ett lån från Tillväxtbolaget och lån från Swedbank.
  • Byggena påbörjas i augusti 2021 och ska vara igång med start i februari 2022.