Vår värld förändras och extrema väderhändelser blir allt vanligare. Vad är fakta och vad är myt? Frågan är: Kan vi förbereda oss mentalt och hur kan vi påverka för att minska klimatförändringarna?

Madeleine Westin, TV4 profil, meteorolog och klimatexpert, kommer att ge oss ett populärvetenskapligt föredrag med syfte att höja vår kunskap.

Efter föreläsningen blir det ett panelsamtal med:

  • Gustav Hemming - Regionråd (C) med ansvar för Tillväxt, Regionplanering och Skärgård
  • Johan Kant - Verksamhetschef för grundskolan i Norrtälje kommun
  •  Amelia Morey Strömberg - Utvecklingscentrum för vatten
  • Kerstin Lundvall - Hållbarhetsdirektör ICA
  •  PG Nilsson - Grundare Svenska Brasseriet

 

Datum, plats och anmälan

Datum: Torsdag den 7 oktober 

Tid: 17.00-19.30.

Registrering och lättare förtäring från kl.17.00. Programstart 17.30
Innan programstart finns det även möjlighet att få träffa våra lokala samarbetspartners:
Utvecklingscentrum för vatten, Erkenlaboratoriet samt Norrtälje Naturcentrum.

Plats: Samlingssalen på Roslagens Sparbank i Norrtälje. Ingång från Kyrkogatan.
Anmälan: Senast den 4 oktober via www.allready.net/roslagen
Användarnamn: ostersjon21
Lösenord: oktober

Varmt välkommen!