Den 13 januari är följande länders finansiella marknader stängda:

  • Japan

Följande fonder innehåller mer än 30 procent värdepapper på den marknaden och kan därför inte kurssättas per den 13 januari 2020.

  • Access Japan
  • Japanfond

 

Swedbank Roburs kurssättning och bryttider