Om bolaget

Akelius är ett svenskt bostadsfastighetsbolag som grundades 1994 och har sedan dess vuxit till att omfatta cirka 47 000 lägenheter till ett totalt fastighetsvärde om 12,2 miljarder euro. Huvudfokus är att förvalta bostadsfastigheter i växande storstäder i attraktiva och efterfrågade lägen. Bolaget äger och förvaltar fastigheter i bland annat Berlin, Stockholm, New York, Toronto och London.

Erbjudandet för allmänheten i korthet

Anmälningsperiod: 19 september – 2 oktober klockan 1700
Erbjudandepris: 1,75 – 1,85 Euro per D-aktie (courtage utgår ej)
Minsta post: Anmälan ska avse lägst 300 D-aktier däröver jämna poster om 50 D-aktier upp till 54 000 D-aktier (de som anmäler sig för teckning av fler än 54 000 D-aktier ska kontakta Swedbank i enlighet med det institutionella erbjudandet). Givet erbjudandepris på 1,75 – 1,85 Euro motsvarar det en minsta investering om 525 till 555 Euro (omräknat till SEK ca 5 597 – 5 916 kronor, baserat på valutakursen per den 17 september 2019).

Viktiga datum

Offentliggörande av pris och besked om tilldelning beräknas ske den 4 oktober 2019. Likviddag för allmänheten är den 8 oktober 2019. Första dag för handel är den 4 oktober 2019 på Nasdaq First North Growth Market. Aktierna bokas på anvisad värdepappersdepå och finns tillgängliga för handel omkring den 8 oktober 2019. I det fall förvärvaren önskar kunna handla med sina D-aktier första handelsdagen ska likvida medel i svenska kronor för betalning av tilldelade D-aktier finnas disponibelt på likvidkontot hos Swedbank eller sparbank senast på tilldelningsdagen den 4 oktober 2019 klockan 01:00.
Du kan teckna dig för erbjudandet via internetbanken, appen, kundcenter privat/företag (personlig service), personlig mäklare, din rådgivare eller närmsta Swedbankkontor.

Läs mer:

Aktiellt-artikel

Sidan för prospekt

Se en intervju med Akelius VD, Pål Ahlsén