De flesta sparar på ett eller annat sätt men i en ny undersökning som Sifo Kantar har genomfört på uppdrag av Swedbank och sparbankerna svarar endast fyra av tio att de har en sparform som passar det de sparar till. Vad man sparar till och när man har tänkt ta ut pengarna bör avgöra hur man placerar sitt sparande. Med några enkla tips kan man hitta en träffsäker sparform som passar den egna ekonomin.

- Det viktigaste sparandet är en buffert för att klara oförutsedda utgifter. Utöver det kommer målsparande, till exempel till en kontantinsats till en bostad, och det riktigt långsiktiga sparandet, till pensionen. Dessutom kan man även spara till annat man vill unna sig, till exempel resor eller möbler, säger Arturo Arques, privatekonom för Swedbank och sparbankerna.

En sparbuffert kan vara klokt att samla till på ett vanligt bankkonto, så att pengarna enkelt kan tas ut när de behövs. Det mer långsiktiga sparandet kan placeras där det finns möjlighet till god avkastning, exempelvis i fonder eller aktier.

Spara långsiktigt – tips från Swedbank och sparbankerna 

  • Placera ditt långsiktiga sparande där det ger en god avkastning, till exempel i olika typer av aktiefonder, eller om du har tid, lust och kunskap, i aktier. 
  • Ju längre det är kvar till du ska använda pengarna desto större andel aktier kan du ha. Närmar du dig tidpunkten då du ska använda pengarna bör du sänka risken i ditt sparande genom att minska andelen aktier och öka andelen räntebärande värdepapper. 
  • Se över ditt sparande regelbundet. Har dina fonder utvecklats enligt förväntan, har du förändrat din riskvilja, finns det liknande alternativ men till en lägre kostnad? Det är frågor du med jämna mellanrum bör ställa dig. 
  • Samlar du dina fonder i ett Investeringssparkonto (ISK) – vilket många tycker är praktiskt - kan du ändra i ditt sparande utan att behöva deklarera varje försäljning. ISK schablonbeskattas och skatten kommer förtryckt på din deklaration – praktiskt och enkelt. 
  • Fördela ditt sparande på minst tre-fyra olika fonder med olika inriktning, några lite bredare och någon lite mer nischad. 
  • Tänk på att avgifterna spelar roll när du sparar långsiktigt. 
  • Spara regelbundet och tänk långsiktigt. Och kom ihåg: det bästa sparandet är det sparande som blir av. 

Fler spartips

Kom igång med sparandet

Bara fyra av tio tycker att de sparar på rätt sätt (pdf)

 

Undersökningen gjordes i september 2019 och 3 108 personer deltog i undersökningen.

Tänk på! Informationen här är inte rådgivning. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det du investerat.