Så här kan du tänka när det är dags att ta ut pensionen

 

  • Gå in på minpension.se och gör din pensionsprognos. Där kan du även se hur pensionen påverkas utifrån om du tar ut din tjänstepension under några år eller livsvarigt. 
  • Hör av dig i god tid till Pensionsmyndigheten för din allmänna pension och till de som förvaltar din tjänstepension för uttag av den. 
  • Tar du ut tjänstepension under några begränsade år blir pensionen högre, men sjunker sedan från en dag till en annan. 
  • Vill du veta hur hög pension du kommer ha resten av livet är livsvarigt uttag av tjänstepension att föredra. Men då blir månadsbeloppet lägre jämfört med om du tar ut under några få år. 
  • Får du tjänstepension från flera olika håll kan du ta någon under tidsbegränsad tid och någon eller några livsvarigt. 
  • När väl utbetalningen av din tjänstepension har börjat kan du inte ändra. 
  • Se över om du har eller vill ha efterlevandeskydd på din tjänstepension. Tänk då på att pensionen blir lägre. 

 

Läs mer om pensionssystemet och hur du kan tänka om tjänstepensionen

 

Kantar Sifo gjorde undersökningen i november 2019 och 1 500 personer mellan 55 och 65 år deltog i undersökningen.