Fonderna är båda exponerade mot aktiemarknaderna och har liknande fördelning mellan Sverige och utlandet. En skillnad är att Kapitalinvest huvudsakligen direktinvesterar i aktier medan Premium Offensiv till största del investerar i fonder. Kapitalinvest har även en lägre förvaltningsavgift, 1,25 procent jämfört med avgiften i Premium Offensiv på 1,60 procent.

  • Önskar du köpa eller sälja fondandelar före fusionen kan du som vanligt lägga köp- eller säljorder i fonderna hos din återförsäljare till och med tisdagen den 20 mars före klockan 16.00.
  • Order om köp och försäljning av andelar som kommit oss tillhanda efter den 20 mars klockan 16.00 behandlas inte förrän måndagen den 26 mars och genomförs till den andelskurs som räknas fram denna dag.
  • Den 26 mars öppnas Kapitalinvest för handel.
  • Om du inte byter/säljer dina andelar i Premium Offensiv före den 20 mars kommer dina andelar i fonden att föras över till Kapitalinvest.
  • Eventuella månadsöverföringar i Premium Offensiv ställs automatiskt om till Kapitalinvest.

Mer information om sammanläggningen finns i kundbreven.

Kundbrev - Kapitalinvest

Kundbrev - Premium Offensiv