Med bakgrund av detta sänker vi priserna på följande fonder från den 1 april 2020:

Fond Nuvarande avgift Ny avgift
Ethica Företagsobligationsfond 
 0,70 %
 0,50 %
Företagsobligationsfond   0,70 %
 0,60 %
Företagsobligationsfond High Yield
 0,90 %  0,80 %
Kinafond 
 1,82 %
 1,42 %
Rysslandsfond A
 1,70 %  1,42 %
Global Emerging Markets 
 1,70 % 1,42 %

I februari sänkte vi även priserna på följande fonder:

Fond Nuvarande avgift Ny avgift
 Ethica Obligation  0,40%  0,30%
 Ethica Obligation Utd  0,40%  0,30%
 Obligationsfond  0,50%  0,30%
 Realräntefond  0,50%  0,30%
 Räntefond Flexibel  0,60%  0,40%
 Talenten Räntefond MEGA  0,40%  0,30%

 

Du hittar hela vårt fondutbud i fondlistan.