I mitten av september deltog Swedbank Robur på ”Global Climate Action Summit” i San Fransisco. Det är en konferens med syfte att vända utvecklingen av klimathotet och söka lösningar, samarbeten och möjligheter för en grön ekonomi. Under konferensen lanserade internationella utvecklingsbanker, företag och investerare från hela världen olika initiativ och samarbeten för att tackla klimatutmaningarna.

I San Fransisco samlades också över 1 200 investerare som är medlemmar inom FN:s PRI (Principles for Responsible Investment) för att diskutera hur vi kan integrera hållbarhetsfrågorna ännu mer i våra investeringar. Det största temat på konferensen var behovet av att investera i tekniska lösningar, nya produkter och tjänster som vänder utvecklingen för klimathotet.

– Veckan i Kaliforninen visade på ett politiskt ledarskap med energi, mod och kraft. Men vi får inte glömma att vi är fler som har förmågan att vara med och vända utvecklingen – vi investerare. För klimathotet kan vändas till en investeringsmöjlighet genom att vi är med och bidrar till utvecklandet av nya lösningar och affärsmöjligheter, säger Eva Axelsson, chef för hållbarhetsanalys Swedbank Robur.

Framtiden är här – vi behöver göra mer

Det har länge sagts att framtiden bär med sig extrema stormar, översvämningar och torka och att fastigheter och företag inte kommer gå att försäkra. Det är inte längre framtiden - det händer nu.

I Swedbank Robur har vi redan en policy för ansvarsfulla investeringar för alla våra fonder. Vi integrerar hållbarhet i vår förvaltning och vi arbetar tillsammans med företagen vi investerar i. Vi vill påverka företag att minska sin hållbarhetsrisk och bli hållbara på riktigt. Vi träffar bolag själva och tillsammans med andra ansvarsfulla förvaltare inom till exempel Climate Action 100+. Bolagen vi arbetar med där ska kunna visa att de har en policy, en strategi, är transparanta och visar ett ledarskap för att lösa vår största utmaning - klimathotet. Vi har länge mätt fonders koldioxidavtryck men vi kommer nu växla upp. I och med att vi stödjer TCFD (Task Force on Climate related Disclosure) kommer vi framåt även mäta hur fonderna och bolagen vi investerar i står sig mot klimatförändringen.

– Vi behöver göra det här för finansiell stabilitet och för att över tid kunna leverera bästa möjliga avkastning till våra sparare. Vi ser enorma investeringsmöjligheter för att lösa klimatutmaningen. Som Al Gore* konstaterade i San Francisco; ”Det här är världens bästa möjlighet och det sker i en skala av industrirevolutionen men i en hastighet av digitaliseringen”, avslutar Eva Axelsson.

*före detta vice president i USA och numera grön investerare