Huvudsakliga förändringar är målsättningen, ändrad utdelningsperiod och införandet av flera olika andelsklasser. Till en början kommer endast andelsklass A att vara öppen för handel. Vi gör även språkliga justeringar och förtydliganden i fondbestämmelserna som inte förändrar varken fondens karaktär eller placeringsinriktning. Läs mer i kundbrevet. 

Kundbrev