• Önskar du köpa eller sälja fondandelar före fusionen kan du som vanligt lägga köp- eller säljorder i fonderna hos din återförsäljare till och med tisdagen den 11 februari före klockan 16:00.
  • Order om köp och försäljning av andelar som kommit oss tillhanda efter den 11 februari klockan 16:00 behandlas inte förrän måndagen den 17 februari och genomförs till den andelskurs som räknas fram denna dag.
  • Den 17 februari öppnas Europafond för handel.
  • Om du inte byter/säljer dina andelar i Europafond MEGA före den 11 februari kommer dina andelar i fonden att föras över till Europafond, andelsklass I. 
  • Eventuella månadsöverföringar i Europafond MEGA ställs automatiskt om till Europafond, andelsklass I.
  • Huvudsakliga förändringar som sker i Europafond i samband med fusionen är utdelningsperioden för utdelande andelsklasser och en skrivning om hållbarhetskriterier i fonden. Fondens hållbarhetskriterier ändras inte med anledning av förändringarna i fondbestämmelserna. 

Mer information om sammanläggningen och ändringarna finns i kundbreven

Kundbrev Europafond 

Faktablad Europafond A

Kundbrev Europafond MEGA

Faktablad Europafond I