För en tid sedan blev våra värdepapperskonton omgjorda till aktiedepåer. Det kan hända att det står kvar i vissa företags system, att det är ett värdepapperskonto eller kapitalmarknadskonto som du har. Företaget får då svårt att söka upp rätt depånummer för utdelningen. Uppge bara att du har en aktiedepå och lämna depånumret till företaget som ska ge dig utdelning.

Så tar du reda på ditt depånummer

Du kan enkelt utläsa ditt depånummer i internetbanken eller i appen för privatpersoner.

Internetbanken

Gå in på spara – översikt och så hittar du ditt 12-siffriga depånummer under VP-Tjänst Bas (ny). Depånumret ska inte förväxlas med det som under konton och lån heter Depåkonto 1 då det bara används för pengatransaktioner när du köper och säljer värdepapper.

Appen

I appen går du in på meny ”Spara och placera” och där hittar du också ditt depånummer precis under VP-tjänst Bas (ny).