Utformningen av krisstödet till företag gynnar främst de lite större företagen. Minst effekt får stödet för småföretagare som har enskild firma. För en frisör som omsätter 650 000 kronor och som för helåret bedöms tappa 15–20 procent av sin omsättning, betyder regeringens stödpaket cirka 2 000 kronor mer i månaden i lön efter skatt.


- Det är tufft för många småföretagare nu. Är du frisör med en lön på 26 000 kronor före skatt per månad och tappar 15–20 procent av omsättningen får du sänka din lön före skatt till 23 500 kronor. Utan regeringens stödpaket skulle frisören få leva på 19 500 kr i månaden före skatt vid samma scenario, säger Jörgen Kennemar, seniorekonom på Swedbank.


För en restaurang med tio anställda som omsätter 10 miljoner kronor och bedöms tappa 20 procent av omsättningen under 2020, är regeringens stödpaket värt drygt 1 miljon kronor, motsvarande 11 procent av omsättningen. För en mekanisk verkstad med 40 anställda som bedöms tappa 20 procent av omsättningen på 90 miljoner kronor är regeringens stödpaket värt fem miljoner kronor vilket motsvarar knappt sex procent av omsättningen. Beräknar man stödet per anställd framkommer en tydlig skillnad. Minst stöd får frisören med 35 000 kronor för 2020.


- Vår analys visar på en stor variation på effekterna av regeringens stödpaket. Det är lätt att förstå om småföretagare som driver enskild firma känner sig bortglömda. Givet att Sverige har nästan 900 000 företagare med enskild firma är situationen allvarlig, säger Jörgen Kennemar.
 

Läs hela analysen och pressmeddelande

Intervju med Jörgen Kennemar i Aftonbladet (2020-04-27)