– Grundbulten i ett lönsamt skogsbruk är en väl genomförd och uppdaterad skogsbruksplan, säger Minna Norrman, jägmästare och skogsrådgivare på Swedbanks kontor i Mjölby.

Skogsbruksplan

En skogsbruksplan är en omfattande dokumentation, som bygger på en grundlig inventering av skogen och landar i en handlingsplan för de kommande tio åren.

– Finns det ingen plan för din fastighet bör du skaffa en. Skogsbruksplanen är din affärsplan. Följer du den kommer du att kunna maximera lönsamheten, hålla koll på kassaflödet och planera aktiviteterna i skogen i god tid. Väljer du att lägga ut förvaltningen av skogen, är skogsbruksplanen verktyget som håller dig uppdaterad på vad som händer, även när du själv inte är på plats, säger Minna Norrman.

Mer information

Läs hela artikeln och ta del av tips om hur du kan maximera lönsamheten i Land Lantbruk:

Maximera lönsamheten i din skog