Från och med den 10 oktober 2020 sker en förändring som innebär att banker på den svenska marknaden inte längre kan lösa in avier från en annan bank. Det påverkar bland annat vart mottagaren av utbetalningsavier kan lösa in dessa. Svenska Bankföreningen har beslutat att den bank som är utbetalande part av en utbetalningsavi ska ansvara för hanteringen av den.

Det innebär följande för mottagare av en utbetalningsavi:

 • Utbetalningsavier från Swedbank och sparbankerna kan lösas in hos Swedbank eller sparbank.
 • Utbetalningsavier från Bankgirot kan lösas in via bankkontor.
 • Utbetalningsavier från Nordea/Plusgirot kan lösas in hos ett ombud för ClearOn eller på ett Nordeakontor. Dessa kommer inte att kunna lösas in på Swedbank och sparbankernas kontor.
   

Från och med 10 oktober sker inlösen av utbetalningsavier enligt följande:

 

Utbetalningsavier från Swedbank och sparbankerna:

Via ett av Clearons ca 4200st butiksombud: ICA, COOP, Hemköp, Willys, CITY GROSS, APOTEK Hjärtat ICA, Pressbyrån, 7 Eleven, TIME, Shell, Direkten, CircleK och Kassagirot.

 • Företagsmottagare av utbetalningsavi via Swedbank/Sparbankerna kan vända sig till kassagirot för inlösen. Kassagirot har ca 180 st ombud.
 • Via butik vid köp eller mot kontanter – inlösen av belopp kan dock vara begränsat beroende på butikens tillgång av kontanter.
 • Avgift för inlösen är för närvarande 49 kr oavsett ombud.
 • Vid inlösen hos Kassagirot är även kontoinsättning till svensk bank möjlig.
 • Adress till närmaste butiksombud som kan hantera avibeloppet är tryckt längst ner på avin.
 • Hitta ombud för Kassagirot

Via ett Swedbank/sparbanks kontor:
Avin kan lösas in hos oss och beloppet sätts in på konto i svensk bank.

 •  Gäller oavsett om mottagare av avi är ett företag eller privatperson.
 • Gäller oavsett om mottagare av avi är kund i Swedbank/Sparbank eller annan bank.
 • Ingen avgift tas ut för inlösen eller vid insättning på konto.

Vid inlösen av avin på något av våra kontor rekommenderar vi att mottagaren ansluter sitt konto till Swedbanks kontoregister. 
Det innebär att vid framtida utbetalningar sker insättning direkt till angivet konto. Det går att ansluta konton i alla svenska banker (en kontoanslutning innebär inte att mottagaren blir kund hos Swedbank). 

 • Företag och föreningar anmäler sitt konto via ett Swedbank/sparbanks kontor.
 • Här görs Kontoanmälan för privatpersoner till Swedbanks kontoregister
 • Privatpersoner som får utbetalningar från Försäkringskassan eller Pensionsmyndigheten, behöver även ansluta sitt konto på deras webbplats:
  Försäkringskassan
  Pensionsmyndigheten

Inlösen av utbetalningsavi från Bankgiro 

För inlösen av utbetalningsavi från Bankgirot hänvisar vi till ditt bankkontor. Inlösen av bankgiroavier kommer fortsatt att fungera som idag. 

Utbetalningsavi från Plusgirot/Nordea 

För inlösen av utbetalningsavier från Plusgirot/Nordea hänvisas mottagare oavsett bank till: 

 • ClearOns ombudsnät för deras ombud samt till så kallade Kassagiro-ombud. Via Kassagirot är det också möjligt att lösa in en avi för insättning på konto i svensk bank.
 • Nordeakontor för inlösen och insättning på konto i annan bank. 

Mer information
Informationsblad Förändring för inlösen av utbetalningsavier hos banker (pdf)