Meny
Våra privattjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
App, internetbank och BankID
Händelser i livet

Person med flera olika sparaprodukter

Sid 3

Sida 3 i rapport med flera sparprodukter
  1. Den här sidan visar de totala kostnaderna och avgifterna för alla sparaprodukter uppdelat på olika typer av kostnader.

  2. Första uppdelningen är mellan Tjänstekostnader och Kostnader för fonder och andra värdepapper. Hur dessa definieras ser du i förklaringsrutorna längre ned i rapporten.

  3. Här ser du hur stor andel kostnaderna är i procent av värdet på ditt sparande under året. Med sparandets värde menas det genomsnittliga värdet på sparandet under året.

  4. Provisioner är ersättningar som exempelvis olika fondbolag betalar till banker och andra finansiella bolag som säljer deras fonder (återförsäljare). Av den förvaltningsavgift du betalar används en del som provisioner till återförsäljarna. Här visas hur mycket av de totala kostnaderna som betalats som provisioner till återförsäljarna.

  5. Raden med återförda provisioner finns bara med för persopner som faktiskt fått återförda provisioner under 2018. Framför allt rör det kunder med tjänsten Diskretionär Portföljförvaltning.

  6. Tabellen visar kostnaderna och avgifterna uppdelade på olika undergrupper.

  7. Tjänstekostnader är kostnader och avgifter som kan tas ut för olika tjänster kopplade till ditt sparande och dina investeringar. Mer förklaringar till de olika typerna av tjänstekostnader finns i rutan.

  8. Här visas förklaringar till de olika kostnadstyperna som räknas in i “Kostnader för fonder och andra värdepapper”. Observera att löpande avgifter och transaktionskostnader är inräknat i kursen för värdepappret/fonden.