Meny
Våra privattjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
App, internetbank och BankID
Händelser i livet

Person med enbart fondkonto

Sid 3

Sida 3 i rapporten med förklaringar
  1. Den här sidan visar de totala kostnaderna och avgifterna för Fondkontot uppdelade på olika typer av kostnader.

  2. Första uppdelningen är mellan Tjänstekostnader och Kostnader för fonder och andra värdepapper. Hur dessa definieras ser du i förklaringsrutorna längre ned i rapporten.

  3. Här ser du hur stor andel kostnaderna är i procent av värdet på ditt sparande. Med sparandets värde menas det genomsnittliga värdet på sparandet under året.

  4. Provisioner är ersättningar som exempelvis olika fondbolag betalar till banker och andra finansiella bolag som säljer deras fonder (återförsäljare). Av den förvaltningsavgift du betalar används en del som provisioner till återförsäljarna. Här visas hur mycket av de totala kostnaderna som betalats som provisioner till återförsäljarna.

  5. Tabellen visar kostnaderna och avgifterna uppdelade på olika undergrupper. I exemplet var 96 kronor löpande avgifter och 4 kronor transaktionskostnader.

  6. Tjänstekostnader är kostnader och avgifter som kan tas ut för olika tjänster kopplade till ditt sparande och dina investeringar. Mer förklaringar till de olika typerna av tjänstekostnader finns i rutan.

  7. Här visas förklaringar till de olika kostnadstyperna som räknas in i “Kostnader för fonder och andra värdepapper”. Observera att löpande avgifter och transaktionskostnader är inräknat i kursen för värdepappret/fonden.