Du behöver:

 • undvika att lagra kortinformation eller annan känslig information
 • säkerställa att kortinformation som lagras är krypterad
 • säkerställa att den fullständiga kortinformationen i kortets magnetspår eller chip samt kortets säkerhetskod (de tre sista siffrorna som är tryckta i signaturfältet) inte lagras efter avslutad kort betalning*
 • säkerställa att kortnummer alltid trunkeras, det vill säga aldrig trycks i sin helhet på kvitton eller annat tryckt media*
 • radera kortinformation som inte används
 • säkerställa att teknisk service genomförs på ett sätt så att kortinformation inte hamnar i orätta händer
 • behörighetsskydda tillgången till kortinformation med användaridentiteter och lösenord
 • säkerställa att utgivna behörigheter inte sprids till obehöriga
 • säkerställa att användandet av behörigheter kan spåras
 • säkerställa de interna rutinerna för att undvika insiderbrott eller externa intrång i systemet
 • installera och underhålla säkerhetsprogramvara och skydda systemet mot datavirus
 • regelbundet genomföra tester av säkerhetssystemet
 • utbilda och ge instruktioner till behörig personal som har tillgång till den tekniska utrustningens lösenord.

*Krav du ska ställa på den tekniska utrustningen