- Till våra kunder vill vi säga att vi tar era utmaningar på största allvar och vi arbetar intensivt på att ta fram lösningar som kan bidra till att hjälpa er. I linje med vår 160 åriga historia samt den långsiktighet vi har i våra kundrelationer är bankens tydliga målsättning att finnas till för, och hjälpa, våra kunder överbrygga temporära problem samt hjälpa dem till en sund och långsiktigt hållbar ekonomi. Vi har nu infört möjligheten att ge amorteringslättnader både till privat- och företagskunder, säger Charlotte Lindberg VD på Roslagens Sparbank.

Amorteringslättnader för privatkunder

Privatkunder kan ansöka om amorteringslättnader för bolån och övriga lån. En amorteringslättnad kan beviljas baserat på en individuell prövning i upp till 6 månader varefter en ny prövning kan ske och ett nytt beslut kan fattas. Ränta betalas som vanligt.

Amorteringslättnader för företagskunder

Företagskunder som märker av effekter på sin verksamhet kan ansöka om amorteringslättnader på sina krediter i upp till 6 månader. En amorteringslättnad kan beviljas baserat på en individuell prövning i upp till 6 månader varefter en ny prövning kan ske och ett nytt beslut kan fattas. Ränta betalas som vanligt.

Du hittar kontaktuppgifter till oss här