Under stämman avtackades Susanne Jerkenhag som avgående styrelseledamot i Sparbankens styrelse. Efter fyra år i styrelsen går Susanne vidare mot nya utmaningar.
Susannes plats i styrelsen lämnas vakant till nästa stämma.

Övriga personförändringar

I sparbankens stiftelser skedde också några mindre förändringar. Till ny styrelseledamot i Stiftelsen för Näringsliv och Kultur valdes Elina Widnersson. I Stiftelsen för ungdomsboende i Roslagen blev Hans Jacobsson ny styrelseledamot, samt att Stiftelsen för Utveckling av Häveröbygden fick en ny styrelseledamot i Stefan Lindholm.

Även en ny huvudman valdes in på stämman - Emma Junström från Skebobruk.

Grattis till alla!

Läs om året som gått

I Bankens kombinerade Års- och  Hållbarhetsredovisning kan du läsa om hur 2019 gick för banken, både ekonomiskt och verksamhetsmässigt.

Årsredovisning & Hållbarhetsredovisning (pdf)