Drygt 400 åttondeklassare från olika skolor runt om i kommunen har antagit utmaningen och jobbar nu med frågeställningar om hur Östersjön mår och hur den påverkas av bland annat skräp & plast, läkemedel, kemikalier, övergödning, överfiske och klimatförändringar.

Inledande workshops

Projektet startade med lärorika, engagerade och aktiva dagar på Campus Roslagen i mitten av september.

I samarbete med Erkenlaboratoriet fick eleverna lära sig mer om ekosystemet i Östersjön genom en lek utomhus där de fick agera sälar, gäddor, räkor och alger, men precis som i riktiga Östersjön fanns det också både fisketrålar och miljögifter som lurade runt omkring. Syftet var att skapa förståelse för hur känsligt ekosystemet kan bli om en eller flera viktiga delar slås ut av överfiske eller miljögifter.

I Naturcentrums workshop fick eleverna i grupper illustrera olika delar av klimatpåverkan på havet och sedan även diskutera mer om nedskräpning. Vad är exempelvis skillnaden på mikroplaster och mikroplaster? Plast har tillverkats i mer än 115 år – sedan 1907 – hur mycket av den plasten finns fortfarande kvar på jorden?

Tillsammans med Utvecklingscentrum för vatten fick eleverna lära sig mer om vattnets kretslopp, övergödning samt vad som händer med vattnet om till exempel syret försvinner från Östersjöns botten.

Seminarium 25 oktober om vatten i krissituationer

Allmänheten bjuds in till ett seminarium den 25 oktober på Campus Roslagen, där vi bland annat får veta mer om kommunens långsiktiga vattenplaner utifrån ett samhällsperspektiv.

Kvällen inleds med en föreläsning av Andreas Lindgren, som arbetar som VD på Norrtälje Vatten och Avfall AB och har jobbat inom vatten- och avfallsområdet i över 15 år.

Andreas har under de senaste åren fokuserat mer och mer på strategisk rådgivning åt kommuner men även deltagit som konsult i flera stora vattenverk- och avloppsreningsverksprojekt.

Att få vara med och ta fram nya, förbättrade lösningar inom både vatten- och avfallsområdet för att sträva mot ett mer hållbart och robust samhälle är en stark drivkraft. 

Föreläsningen kommer sedan mynna ut i ett panelsamtal. Samtalet modereras av Karolina Losell, verkställande tjänsteman på Roslagens Sparbanks Stiftelser.

Final i projektet 16 november med jury från kommunen och det lokala näringslivet

Det kommande steget och slututmaningen för de medverkande klasserna i projektet är att presentera den mest kreativa handlingsplanen för hur var och en av oss, tillsammans eller enskilt, kan bidra till att rädda Östersjön inför en jury med representanter från kommun och näringsliv, vid finalen som äger rum den 16 november.

Den vinnande klassen som tagit fram den bästa handlingsplanen, i form av ett filmbidrag, vinner inträde och åkband för en heldag på Gröna Lund.

 

Om projekt Rädda Östersjön

  • Projekt Rädda Östersjön utgår från Agenda 2030:s 17 globala mål
  • Arbetet tar sin utgångspunkt i Agenda 2030:s 17 globala mål och ska genomsyras av de perspektiv som anges av Skolverket
  • ”Tanken är att miljö- och hållbarhetsperspektiven jämte de historiska, internationella och etiska perspektiven ska genomsyra all undervisning oberoende av kurs eller ämne”

Projektpartners

Projekt Rädda Östersjön är ett samarbete mellan:

  • Roslagens Sparbank
  • Roslagens Sparbanks Stiftelser och
  • ICA Kvantum Flygfyren

Vi vill ta vårt ansvar och bidra till en mer hållbar miljö och ett friskare vatten.

Mer information och kontakt

Karolina Losell, projektledare samhällsnytta på Roslagens Sparbank och verkställande tjänsteman för Roslagens Sparbanks Stiftelser

karolina.losell@roslagenssparbank.se

Andrea Sylvén, ICA Flygfyren

Andrea.sylven@kvantum.ica.se