Nära på 500 åttondeklassare från olika skolor runt om i kommunen har antagit utmaningen och jobbar nu med frågeställningar om hur Östersjön mår och hur den påverkas av bland annat skräp & plast, läkemedel, kemikalier, övergödning, överfiske och klimatförändringar.

Inledande workshops

Projektet startade med lärorika, engagerade och aktiva dagar på Campus Roslagen i början av september.

I samarbete med Erkenlaboratoriet fick eleverna lära sig mer om ekosystemet i Östersjön genom en lek på fotbollsplanen där de fick agera sälar, gäddor, räkor och alger, men precis som i riktiga Östersjön fanns det också både fisketrålar och miljögifter som lurade runt omkring. Syftet var att skapa förståelse för hur känsligt ekosystemet kan bli om en eller flera viktiga delar slås ut av överfiske eller miljögifter.

I Naturcentrums workshop fick eleverna i grupper illustrera olika delar av klimatpåverkan på havet och sedan även diskutera mer om nedskräpning. Vad är exempelvis skillnaden på mikroplaster och mikroplaster? Plast har tillverkats i 115 år – sedan 1907 – hur mycket av den plasten finns fortfarande kvar på jorden?

Tillsammans med Utvecklingscentrum för vatten fick eleverna lära sig mer om vattnets kretslopp, övergödning samt vad som händer med vattnet om till exempel syret försvinner från Östersjöns botten.

Seminarium 24 oktober om hur kustfisket i Östersjön kan räddas

Allmänheten bjuds in till ett seminarium den 24 oktober på Campus Roslagen, där vi bland annat får information om nuläget för fisket i och utmed Östersjöns kust. Hur är nuläget och hur ser den framtida prognosen ut för vårt fiske?

Kvällen inleds med en föreläsning av skärgårdsregionråd Gustav Hemming från Region Stockholm på temat ett hållbart Östersjön för levande skärgårdssamhällen. Näste talare är den internationellt prisbelönade dokumentärfilmaren och tidigare utrikeskorrespondenten (för SVT); Folke Rydén som kommer beröra Östersjöns hot och hopp, medan Amelia Morey Strömberg, från Utvecklingscentrum för vatten kommer att prata om det spännande odlingssättet akvaponi, där fisk odlas i kombination med grödor.

Föreläsningen kommer sedan mynna ut i ett panelsamtal mellan:

 • Karin Karlsbro, Europaparlamentariker för Liberalerna
 • Gustav Hemming, Region Stockholm
 • Amelia Morey Strömberg – Utvecklingscentrum för vatten, Campus Roslagen
 • Jens Olsson, Forskare, Vicedekan samt Koordinator SLU Vattenforum
 • Folke Rydén, Dokumentärfilmare
 • PG Nilsson – Grundare Svenska Brasseriet

Samtalet modereras av Karolina Losell, projektledare för Samhällsnytta på Roslagens Sparbank och verkställande tjänsteman på Roslagens Sparbanks Stiftelser.

Final i projektet 10 november med jury från kommunen och det lokala näringslivet

Det kommande steget och slututmaningen för de medverkande klasserna i projektet är att presentera den mest kreativa handlingsplanen för hur var och en av oss, tillsammans eller enskilt, kan bidra till att rädda Östersjön inför en jury med representanter från kommun och näringsliv, vid finalen som äger rum den 10 november.

Den vinnande klassen som tagit fram den bästa handlingsplanen, i form av ett filmbidrag, vinner inträde och åkband för en heldag på Gröna Lund.

 

Om projekt Rädda Östersjön

 • Projekt Rädda Östersjön utgår från Agenda 2030:s 17 globala mål
 • Arbetet tar sin utgångspunkt i Agenda 2030:s 17 globala mål och ska genomsyras av de perspektiv som anges av Skolverket
 • ”Tanken är att miljö- och hållbarhetsperspektiven jämte de historiska, internationella och etiska perspektiven ska genomsyra all undervisning oberoende av kurs eller ämne”

Projektpartners

Projekt Rädda Östersjön är ett samarbete mellan:

 • Roslagens Sparbank
 • Roslagens Sparbanks Stiftelser och
 • ICA Kvantum Flygfyren

Vi vill ta vårt ansvar och bidra till en mer hållbar miljö och ett friskare vatten.

Mer information och kontakt

Karolina Losell, projektledare samhällsnytta på Roslagens Sparbank och verkställande tjänsteman för Roslagens Sparbanks Stiftelser

karolina.losell@roslagenssparbank.se

Andrea Sylvén, ICA Flygfyren

Andrea.sylven@kvantum.ica.se