Under augusti så kommer därför Svenskt Kvalitetsindex att kontakta både privat och företagskunder via webb och telefon för att ställa ett antal frågor.

Enkäten/undersökningen kommer att bestå av ett 30-tal frågor och handla om områden såsom kontakt, service, digitala tjänster och hållbarhet. Den kommer även innefatta en del öppna svar.

Tack på förhand för ditt deltagande, dina synpunkter är viktiga för oss!

Har du frågor om undersökningen är du självklart välkommen att kontakta oss.