Under augusti så kommer vi att kontakta flera hundra av våra privat- och företagskunder via internetbanken/appen, för att ni ska svara på frågor kopplat till kundnöjdhet. Det är undersökningen SKI (Svenskt Kvalitetsindex) som genomförs hos oss och andra banker varje höst.

Det är ett slumpmässigt urval av kunder som kommer att bli kontaktade och alla svar som lämnas är självklart helt anonyma. Det tar bara cirka 10-15 minuter att svara på enkäten.

I enkäten/undersökningen kommer du att få svara på frågor om olika områden såsom kontakt, service, digitala tjänster och hållbarhet. Du kommer att svara på öppna frågor och det finnas också möjlighet att skriva kommentarer

Tack på förhand för ditt deltagande, dina synpunkter är viktiga för oss!

Har du frågor om undersökningen är du självklart välkommen att kontakta oss.

Förra året fick vi och våra Sparbankskollegor toppbetyg av er kunder i SKI-mätningen. Tycker ni fortfarande att vi är bäst?