Utsikterna inför kommande vinter

Vi undrade förstås hur det ser ut inför kommande vinter och vad vi kan förvänta oss för priser på elmarknaden. 

”Det ser väldigt bra ut inför kommande vinter och en stor plusfaktor är att vi har haft en blöt vår, sommar och höst vilket har gjort att vi gått från underskott till överskott i våra vattenmagasin”, berättar Jonas Hallsten, Norrtälje Energi. 

En av huvudorsakerna till de tidigare årens prisökningar har varit att det i övriga Europa har funnits en oro över tillgången på gas när allting ströps ifrån Ryssland. 

Idag har Europa hittat andra vägar för att få ta på gasen och köper gas från Arabvärlden, Australien och USA. Det har lett till att vi kan behålla den nordiska kraften i Norden istället för att sälja till kontinenten. Det är när de behöver köpa vår kraft som priserna sticker i väg, pga att de är beredda att betala mer än vad vi är vana vid, beskriver Jonas.

Konsumenternas vanor och oro inför vintern

Under hösten 2022 kunde man se en vikande trend för elanvändningen på nationell nivå och till viss del kunde man se denna trend även lokalt. Den minskade efterfrågan har följt med in i 2023. Jonas beskriver dock att flera av de kunder som hör av sig känner en oro inför vintern priser och ställer frågor om fastprisavtal. 

”Man får resonera med kunden – är det värt att betala strax över kronan (där de kortare fastprisavtalen ligger) för tryggheten. Tycker man det, då tecknar man ett fastprisavtal för att få ett lugn. Men det är svårt att förutspå hur det kommer att bli. Vi kan bara utgå från läget här och nu.”

Timpris är det priset du betalar för den aktuella timmen du använder elen. Rörligt pris är ett månadsmedel bestående av månadens alla timpriser. Fast pris är när du betalar ett överenskommet pris för elen du använder under den överenskomna tidsperioden. ”När du ska välja elavtal – utgå från den nivå av trygghet du önskar och vad den är värd”, framhåller Jonas. 

Åtgärder för att minska energikostnader

"Att minska sin energianvändning är den bästa besparing ocgh varje sparad kilowattimme är ju den bästa kilowattimmen. Vi vet inte vad energin kostar i morgon eller om 2 år och att minska sin energianvändning blir aldrig en dålig investering.”, beskriver Jonas och ger förslag på åtgärder för att minska sina kostnader:

Ex på åtgärder som kräver en mindre/ingen investering

Ex på åtgärder som kräver en investering

 • Sänk inomhustemperaturen (en grads minskning
  kan ge fem procent besparing) 
 • Installera solceller
 • Duscha kortare tid 
 • Tilläggsisolera 
 • Installera snålspolande munstycken
 • Fönsterbyte
 • Se över tätningslister kring fönster och dörrar - är den torr och
  fnasig smiter värmen ut och
  då bör man göra något åt det.
 • Investera i energisnål utrustning

Egenproducerad el 

Idag köper elhandelsbolaget in överskott från över 500 mikroproducenter och bara i år är det över 100 nya kunder, beskriver Jonas. 

”Den största fördelen med att producera egen el är att de kWh som du själv producerar behöver du inte köpa in och att man får betalt för överskottselen. Solpaneler kan producera energi i alla lägen, men en placering i sydost till sydväst är bäst för att få ut så mycket som möjligt av anläggningen.”

Energimarknaden framåt 

Vi går mot en mer väderberoende elproduktion och kommer också bli beroende av stödtjänster dvs batterier som kan skjuta till kraft om det är underskott eller företag som kan dra ner sina behov om det fattas energi. Prisbilden för batterierna behöver komma ner till en nivå så den stora merparten tycker det är värt det. Idag är priserna höga och det har inte hänt så mycket med prisbilden.

”Marknaden kommer fortsatt vara volatil beroende av utvecklingen av nyproduktion och nya stora elanvändare. I Sverige kommer vi fördubbla vår elanvändning de kommande 15–20 åren." avslutar Jonas Hallsten, Norrtälje Energi

Hur vi på Roslagens Sparbank kan hjälpa dig som vill energieffektivisera

Vi kan se att många idag vill göra åtgärder på sin fastighet men vet inte vilka åtgärder som är mest effektiva. I samarbete med företaget Hemma erbjuder vi dig som privat villaägare att göra en kostnadsfri energikoll. Du får tips på hur du kan minska din energianvändning och sänka dina elkostnader. 

Läs mer och gör en Energikoll

Är du i behov av finansiering?

Läs mer om finansieringsalternativ genom länkarna nedan. 

Har du frågor om finansiering till energieffektiviserande åtgärder på din fastighet? 

Välkommen att kontakta oss