När ska jag deklarera?

För dig som driver aktie-, handels- eller kommanditbolag är det bokslutsdagen som styr när du ska lämna deklarationen. Nytt för företag som har bokslut från och med juli 2022 är att samma deklarationsdatum gäller oavsett om företaget deklarerar på papper eller digitalt.

     Bokslutsdag           Deklarera senast    
    Juli–aug 2022     3 april 2023
    Sep–dec 2022     1 aug 2023
    Jan–april 2023     1 dec 2023
    Maj–juni 2023     15 jan 2024

För aktiebolag är förseningsavgiften 6 250 kronor. Är bolaget mer än fem månader försenat med deklarationen är förseningsavgiften 18 750 kronor.

Så hanterar du coronastöden

De flesta coronastöd anses vara så kallade näringsbidrag, som är skattepliktiga. Har du fått stöd ska du ta upp det i deklarationen det beskattningsår då du fick beslut om stödet. Om stödet avser att täcka kostnader som du hade beskattningsår innan, kan du välja om du vill ta upp stödet det året eller det beskattningsår när du fick beslut om stödet. Möjligheten att välja finns för att du ska kunna matcha stödet mot kostnaderna. Avdrag för återbetalning av skattepliktigt coronastöd gör du det räkenskapsår som återbetalningen faktiskt gjordes.

Corona – information för företag, föreningar och offentliga aktörer | Skatteverket

Äger ditt aktiebolag fonder? Kom ihåg schablonintäkten!

Bolag som äger fonder vid kalenderårets ingång beskattas för en schablonintäkt. Schablonintäkten är 0,4 procent av värdet av fonden vid årets ingång och den ska redovisas under Skattemässiga justeringar i företagets deklaration.

Till skillnad från vad som gäller för privatpersoner förtrycks inte schablonintäkten i företagets deklaration. Som företagare måste du själv komma ihåg att lägga till intäkten i deklarationen. I årsbeskedet från Swedbank Robur anges schablonintäkten. Spara årsbeskedet tills det är dags att deklarera.

Finns det kvarstående förluster? Kvitta.

Kom ihåg att ta med eventuella kvarstående förluster på värdepapper från tidigare år. Sådana förluster kan kvittas mot vinster på värdepapper som uppkommit under året.

Passa också på att se över företagets placeringar. Ska värdepappren ligga i en depå, på konto eller i en kapitalförsäkring? I kapitalförsäkringen beskattas inte kapitalvinster eller utdelningar. I stället tas en schablonskatt ut baserad på värdet av tillgångarna i försäkringen samt insättningar i försäkringen.

Ligger bolagets värdepapper i en depå måste företaget ha en LEI-kod - Legal Entity Identifier. Bolag som endast har fonder eller kapitalförsäkring behöver inte ha en LEI-kod.

LEI - identifieringskod för handel med värdepapper | Roslagens Sparbank

Skattereduktion för inköp av inventarier

Köpte du inventarier 2021, som levererades och fortfarande fanns i verksamheten 31 december 2022? Då kan du få en skattereduktion på 3,9 procent av inventariernas anskaffningsvärde i årets deklaration.

Skattereduktionen gäller både för enskild firma och aktiebolag. I handelsbolag är det delägarna som har rätt till skattereduktionen, om handelsbolaget köper inventarier. Om du inte kan utnyttja skattereduktionen i årets deklaration kan du i stället utnyttja den i nästa års deklaration.

Du yrkar skattereduktionen i inkomstdeklarationen, vilket gör att den slutliga skatten minskar. De årliga värdeminskningsavdragen påverkas inte av skattereduktionen.

Skattereduktion för inventarieinköp under 2021 | Skatteverket