Skip to content

Unga är Sveriges framtid och fler företagare behövs, därför samarbetar Swedbank och sparbankerna med Ung Företagsamhet - UF - och lär unga om entreprenörskap.

* För UF-företag är tjänsterna avgiftsfria under UF-året. Värdet av tjänsterna är 1 240 kr/år, fördelat enligt följande: Bankgironummer (ett Bg-nummer ingår) - 250 kr/år. Internetbanken för företag med betalningar - 990 kr/år. Swish för företag - 2 kr/mottagen betalning.
Transaktionskostnader tillkommer vid fler än 500 inbetalningar till Bankgironumret samt vid fler än 500 betalningar till Bankgironummer via Internetbanken. Se prislista företag på webbplatsen

Här hittar du mer bra info för ditt UF-företag

Ungdomserbjudande

Man behöver inte vara privatkund för att öppna banktjänster för UF-företaget, men läs gärna mer om våra ungdomstjänster och erbjudanden.

Först lite juridik

Ett UF-företag är inte en egen så kallad juridisk person. Det innebär att du och de andra som driver UF-företaget är personligt ansvariga för de avtal ni ingår för UF-företaget.

 

Kom ihåg att ha med en giltig id-handling och skriva under avtalen med oss.

 

Är någon av er omyndig? I så fall ska hens förmyndare/vårdnadshavare skriva under blanketten ”Godkännande av avtal för omyndig avseende UF-företagande (pdf)”.

 

Läs mer om id-kontroll och omyndiga UF-företagare

 1. Skriv protokoll när ni bildar företaget

  Fyll i vår mall för protokoll (docx) med följande:

  UF-företagets namn

  Firmateckning:

  - Välj vem eller vilka som ska teckna UF-företaget

  - Bestäm om dessa ska teckna gemensamt eller var

  för sig

  - Uppge namn och personnummer på dessa personer

  Vilka ska få använda internetbanken Vi ser helst att den/de som tecknar är över 18 år, om inte ska fullmakt från vårdnadshavare/havarna tas med i original.

  Läs mer om konstituerande mötet och firmateckning

 2. Boka tid på banken

  Har du frågor, kontakta gärna

  Madeleine Sandberg eller Amanda Bergström

 3. Inför mötet på banken

  Ta med:

  * Alla måste ta med sin giltiga ID-handling

  * Utkast på en affärsplan

  * Protokoll skrivet enligt ovan

  * Alla i företaget bör följa med dock måste firmatecknaren/firmatecknarna vara med på mötet

 4. Vid frågor

  Kontakta UF-ansvarig på banken Karolina Losell