Följ med på en unik inblick i bankens aktuella allokeringsvy där våra strateger diskuterar konjunkturen, aktuella teman och aktiemarknaden. Flera av Roburs förvaltare medverkar och berättar om sina respektive fonder. Vi kommer också att träffa ett antal analytiker från Kepler Cheuvreux som kommenterar sina bolag och den branschen de följer.


Utöver detta får du i Aktie-TV träffa ett antal vd:ar för börsnoterade företag som ger sin syn på utvecklingen av bolaget och den bransch de verkar i. Programmet i sin helhet samt bonusmaterial med längre intervjuer publiceras 19 maj 18.30 på Aktiellt, Swedbanks samlingsplats för placeringar och sparande.


Datum: 19 maj 18.30
Vårens Aktie-TV (aktiveras 19/5 18.30)

Varmt välkomna till ett spännande program! Och kolla gärna in Aktiellt redan nu för tips och dagliga uppdateringar från aktiemarknaden!

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i finansiella instrument aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska finansiella instrument kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.


För Swedbank Roburs fonder finns även aktuella faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se.