Så här fungerar Bottenlån Jordbrukskredit

Du kan få bottenlån på upp till 75 % av värdet på skog- och lantbruksfastigheter, mark och byggnader. Fastighetens värde bedöms vid lånetillfället. Som säkerhet för lånet lämnar du en inteckning (pantbrev) i fastigheten.

Du kan välja mellan rörlig eller fast ränta med olika bindningstider. Fast ränta har ofta bindningstider från cirka 1 - 10 år. Räntan ligger då fast under den period som väljs, och kan ej ändras. Väljer du rörlig ränta sätts den var 90:e dag efter marknadsräntan.

För amortering kan du välja mellan en rak amorteringsplan eller ett amorteringsfritt lån. Med rak amortering menas att du betalar lika stor amortering vid varje amorteringstillfälle under låneperioden. Raka amorteringsplaner kan du få från 10 -50 år.

Råd och tips

  • En rörlig ränta varierar med marknadens svängningar och kan innebära ett risktagande, i synnerhet om du har små marginaler. Det kan vara en god idé att binda hela eller en del av lånet till fast ränta, och dessutom välja olika bindningstider.
  • Vill du skydda dig mot räntesvängningar för ett lån som är beviljat men ännu inte är utbetalt, kan du teckna en Överenskommelse om räntesäkring. Då bestäms den ränta som ska komma att gälla för lånet när det utbetalas. Utbetalningen måste ske inom 1 år från tecknad överenskommelse. Räntan är bindande och gäller även om marknadsräntorna går ner. Skulle du av någon anledning inte ta ut krediten får du betala en räntekompensation till banken.

Så här skaffar du tjänsten

Kontakta din lantbruksrådgivare för närmare information.