Hoppa till textinnehållet

Lantbruksbarometern 2017

Bättre lönsamhet och positiv framtidstro.

I årets Lantbruksbarometer ser vi att lönsamheten har förbättrats i jämförelse med förra året, bäst lönsamhet upplever grisköttsproducenterna att de har. Lantbrukarna upplever också en ökad konkurrenskraft med föregående år. I ett femårsperspektiv tror 43 procent av de lantbrukare som är under 30 år att förutsättningarna för lantbruket kommer att bli bättre.

Till Lantbruksbarometern

 

Analys av Lantbruksbarometern 2017

Jimmy Larsson, Segmentschef Skog & Lantbruk, LRF Konsult och Ulf Möller, Segmentsansvarig Skog & Lantbruk, Swedbank & Sparbankerna, kommenterar och analyserar Lantbruksbarometern 2017.

Se analysen

av Lantbruksbarometern 2017