Att världens börser sedan coronavirusets utbredning sett ett betydande tapp i värde är ett faktum. För småsparare kan det ge anledning till oro, och kanske framförallt om du är nära pensionen och ska börja ta ut dina pengar. Så hur ska man egentligen tänka?

”Det har varit ett par väldigt tunga veckor på världens finansmarknader, och ingen vet ännu när vi kommer se botten,” kommenterar Arturo Arques, Swedbanks och sparbankernas privatekonom. ”Men om du inte behöver dina pengar inom en snar framtid, är det i sig ingen kris”, menar Arturo Arques.

”Börsen går upp och ner, och även om det vi sett på senare tid är en kris utöver det vanliga, så har marknaderna alla möjligheter att återhämta sig, när krisen är utriden. Dessutom var 2019 ett år med stark värdeuppgång, 35 procent, så nedgången sker från en hög nivå.”

Behöver man använda sitt sparkapital i närtid, får läget självklart mer direkt negativ följd.

”Men man ska tänka på att även om värdet på pensionsuttaget blir lägre i år, så kommer ju värdet på uttaget att stiga kommande år, när börserna återhämtar sig”, kommenterar Arturo Arques.

”Det är ju heller inte så att allt tas ut i år, så troligtvis blir den sammanlagda effekten, sett över hela utbetalningstiden, begränsad.”

Som alltid i mer osäkra tider är det ett bra läge att se över sina besparingar, betonar Arturo Arques.

Gör så här:

  • Se över din risknivå och sparhorisont på ditt sparande. Har du rätt risk? Om du ska ta ut dina pengar i närtid, växla ner till lägre risk med en lägre andel aktier.
  • Se över ditt uttag. Kanske kan du ta ut mindre i år eller vänta med att börja ta ut din pension, eller vänta med att använda ditt privata sparande?
  • Har du en bit kvar till pensionen, fortsätt att spara. Historiskt har ett regelbundet sparande gett bra avkastning över tid.