Meny
Våra företagstjänster
Betala och ta betalt
Företagslån och finansiera
Spara och placera
Pension och försäkring
Internetbank, app och BankID
Er verksamhet

Samtalsstöd och rehabilitering - hälsofrämjande tjänster

Behöver du eller dina anställda någon att prata med eller hjälp att komma tillbaka efter sjukskrivning? Då kan du få samtalsstöd och rehabilitering, via din sjukförsäkring i vår pensionsplan. Du kan även lägga till en sjukvårdsförsäkring för snabb och professionell vård.

Samtalsstöd

Om du eller någon av dina anställda känner oro, ångest eller känner er nedstämda kan det vara bra att prata med någon. Oavsett om bekymren har att göra med stress på arbetsplatsen, problem i relationer eller fysiska besvär så är ni välkomna att ringa och få samtalsstöd.

  • Ingår i din sjukförsäkring
  • Tillgänglig alla dagar dygnet runt
  • Du kan ringa när som helst på dygnet och du är anonym

Rehabilitering och rehabiliteringsplan

Om du eller dina anställda skulle bli sjukskrivna och behöva hjälp att komma tillbaka till arbetet, finns möjlighet att få arbetslivsinriktat rehabiliteringsstöd via sjukförsäkringen. Tillsammans med Feelgood skapas en rehabiliteringsplan för att komma tillbaka till arbetet - och hälsan.

  • Ingår i din sjukförsäkring
  • Tillgänglig alla vardagar klockan 08.00-17.00
  • Arbetslivsinriktad rehabilitering i samarbete med Feelgood

En försäkring för en hållbar hälsa