I Swedbank Pensionsplan – som grundar sig på företagets pensionspolicy – är det fastställt när ålderspensionen ska betalas ut. Den försäkrade har i allmänhet möjlighet att ändra utbetalningstiden enligt följande villkor:

  • Ålderspensionen kan utbetalas tidigast från 55 års ålder
  • Kortaste utbetalningstiden är fem år (tre år om utbetalningen upphör vid 65 års ålder)
  • Utbetalningen kan antingen vara tidsbegränsad, under 5 till 20 år, eller pågå så länge den försäkrade lever

Swedbank Försäkring informerar i god tid

Tre månader innan pensionen börjar betalas ut, meddelas den försäkrade via brev. I brevet finns uppgifter om beräknad skattesats, ålderspension och utbetalningstid.

Ändring av utbetalning av pensioner

Det går bra att skjuta upp utbetalningen av ålderspensionen eller ändra utbetalningstiden. Däremot kan försäkringsskyddet inte förlängas. Det innebär att sjukförsäkringen, premiebefrielsen och ett eventuellt garanterat efterlevandeskydd upphör att gälla vid avtalad pensionsålder.

Swedbank Försäkring behöver få skriftlig information om en önskad ändring, senast en månad innan pengarna börjar betalas ut. Om utbetalningen redan har påbörjats, kan ändringar göras först efter fem år eller i samband med dödsfall.

Blankett för utbetalning/senareläggning (pdf)