Har du skickat filer som förfaller vid aktiveringsdatumet?

Om du idag har tjänsten leverantörsbetalningar och har skickat filer som har förfallodag vid aktiveringsdatum så uteblir återrapporteringen för dessa. Därför kan det vara bra att anslutningsdatum ej ligger vid en sådan tidpunkt.

För dig som använder Visma eEkonomi

I samband med att avtalet i bank signeras är det viktigt att du loggar in i Visma eEkonomi och går till Inställningar, Kassa-och bankkonton för att där också aktivera bankkontot för bankkoppling (detta bör göras samma dag eller innan avtalet är signerat).