Att coronautbrottet och konsekvenserna i dess kölvatten kommer få stor påverkan på ekonomin råder det inget tvivel om. Frågan är bara hur mycket och hur djupt. Regeringen, Riksbanken och Finansinspektionen har redan vidtagit åtgärder för att dämpa effekten på ekonomin.

Arturo Arques, Swedbanks och sparbankernas privatekonom, bedömer att den samlade effekten på bolåneräntorna sannolikt inte blir så stor. En ökad oro brukar leda till högre marknadsräntor och svagare aktiemarknad, men åtgärderna från inte minst Riksbanken och Finansinspektionen bidrar till en lägre ränta. Den samlade effekten på bolåneräntorna blir därför sannolikt begränsad, menar han.

Flera banker öppnar nu också upp för möjligheten till en period av amorteringsfrihet för de som drabbas negativt av coronautbrottet genom till exempel sjukskrivning eller arbetslöshet.

”Om du som privatperson ska binda dina räntor eller inte beror främst på hur stabil du vill att din boendekostnad ska vara och vilka marginaler du har i din privatekonomi och är inte avhängigt av coronaviruset”, säger Arturo Arques.

”Har du goda marginaler i din hushållsekonomi och din ekonomi tål betydligt högre bolåneräntor samtidigt som du har en låg skuldsättning, både i relation till din inkomst och bostadens värde, kan du ligga kvar med rörlig ränta. Men om du lever med små marginaler och känner att det vore skönt med extra trygghet i en orolig tid, kan det vara läge att binda räntan på hela eller delar av bolånen, om du vet att du ska bo kvar i ditt befintliga boende under lång tid”, kommenterar Arturo Arques.

Idag är ränteskillnaden mellan bolån med kort och lång löptid liten. Kostnaden för att säkra en stabil boendekostnad under lång tid är historiskt sett låg.