Regeringen har också tillsatt en samordnare som ska samverka mellan arbetsmarknadens parter och näringslivet och hålla sig informerad om coronavirusets effekter på näringslivet.

Läs mer på regeringen.se