Sjukvårdsförsäkringen är en gruppförsäkring hos Folksam ömsesidig sakförsäkring. Den ger tillgång till medicinsk rådgivning per telefon av legitimerade sjuksköterskor sju dagar i veckan. De hjälper även till med vårdförmedling och tidsbokning.

Försäkringen ersätter kostnader för planerad läkarvård, operationer och sjukhusvård, eftervård, resor och logi i samband med vård samt psykologbehandling. I övriga Norden (utanför Sverige) gäller försäkringen även för akutvård.


Självrisken är 700 kronor för varje skadetillfälle.

Sjukvårdsförsäkringen tecknas för ett år i taget och förnyas årsvis till och med månaden innan du fyller 65 år.

Villkor för att teckna försäkringen

För att få teckna försäkringen ska företaget, eller du som är egenföretagare, vara kund i banken. Den som försäkras ska

  • ha fyllt 16 men inte 65 år
  • vara folkbokförd i Sverige samt försäkrad för sjukpenning
    i Försäkringskassan
  • vara nordisk medborgare eller varit bosatt i Sverige i minst två år före tecknandet
  • uppfylla försäkringens hälsokrav.

Skatt och avdragsregler

Om arbetsgivare betalar anställds premie (eller om den anställde betalar premien genom bruttolöneavdrag) för sjukvårdsförsäkringen är 60% av premien för sjukvårdsförsäkringen skattepliktig förmån för den anställde.

Arbetsgivaren ska betala arbetsgivaravgifter på det skattepliktiga beloppet vilket är avdragsgillt för arbetsgivaren som lönekostnad.

Premien för sjukvårdsförsäkringen är avdragsgill för arbetsgivaren.

Mer om skatteregler och avdragsrätt