Beroende på din familjesituation kan försäkringsskyddet behöva kompletteras. Inom pensionsplanen kan du förstärka skyddet till dina anhöriga med en individuell livförsäkring på valfritt belopp. Försäkringen gäller längst till och med den kalendermånad den försäkrade fyller 65 år.

Försäkringen tecknas för att ge ekonomisk trygghet i form av ett engångsbelopp till efterlevande vid försäkrads dödsfall. Försäkringen tecknas med försäkrad som ägare till försäkringen. Försäkrad kan vara företagare eller anställd.

Villkor för att teckna försäkringen

  • Försäkrad ska ha fyllt 16 men inte 65 år.
  • Hälsoprövning ska vara godkänd.
  • Företaget ska vara kund i banken.

Skatteregler

Premien är inte avdragsgill och utbetalningen är skattefri.

Mer om skatteregler och avdragsrätt