Föräldraledighet, studier eller militärtjänst

Vid föräldraledighet, studier och militärtjänst – tjänstledighet som har stöd av lagen – kan Swedbank Försäkring erbjuda uppehåll i premiebetalningen under en begränsad tid.

Uppehållet kan avse antingen premieinbetalning till alla förmåner, så kallat fullt premieuppehåll, eller gälla endast sparandet till ålderspensionen, så kallat begränsat premieuppehåll.

Premieuppehåll kan beviljas när som helst under försäkringstiden, förutsatt att minst en månadspremie är betald. Uppehållet kan tidigast börja gälla den 1:a i månaden efter att anmälan har inkommit till Swedbank Försäkring.

Föräldraledighet
Om den försäkrade med stöd av lagstiftning är tjänstledig på grund av föräldraledighet tillåts premieuppehåll under 18 månader, under förutsättning att minst en månadspremie betalats.
Militärtjänstgöring
Om den försäkrade med stöd av lagstiftning är tjänstledig på grund av militärtjänstgöring tillåts premieuppehåll under 12 månader, under förutsättning att minst en månadspremie betalats.
Studier
Om den försäkrade med stöd av lagstiftning är tjänstledig på grund av studier tillåts premieuppehåll under 12 månader, under förutsättning att minst en månadspremie betalats.

Anmälan om premieuppehåll i sparandet görs enklast i internetbanken, då betalas premierna för riskförsäkringar men inte premien till ålderspensionen. När perioden för premieuppehållet är slut börjar premien för ålderspension att faktureras med automatik.

Om du önskar fullt premieuppehåll för både riskförsäkringar och sparande så anmäls detta på blankett.
 

Övrig tjänstledighet

Vid övrig tjänstledighet kan Swedbank Försäkring erbjuda följande premieuppehåll:

En anmälan om premieuppehåll i övrigt kan göras för max 12 månader under en period om 36 månader förutsatt att minst en månadspremie är betald. Uppehållet kan tidigast börja gälla den 1:a i månaden efter att anmälan har inkommit till Swedbank Försäkring.

Anmälan om tjänstledighet ska ske senast i samband med att den försäkrade påbörjar sin tjänstledighet. Retroaktiva anmälningar om tjänstledighet accepteras inte.

Anmälan om premieuppehåll i sparandet görs enklast i internetbanken, då betalas premierna för riskförsäkringar men inte premien till ålderspensionen. När perioden för premieuppehållet är slut börjar premien för ålderspension att faktureras med automatik.

Om du önskar fullt premieuppehåll för både riskförsäkringar och sparande så anmäls detta på blankett.

Blankett begäran om premieuppehåll (pdf)

Vad händer när den försäkrade kommer tillbaka?

Om den försäkrade kommer tillbaka från tjänstledigheten vid annat datum än vad som har angivits i anmälan, måste ditt företag anmäla detta till Swedbank Försäkring. Använd blanketten Anmälan av tjänstledighet. 

Vad händer om en försäkrad blir sjuk under tjänstledigheten?

Om ditt företag begärt begränsat premieuppehåll, gäller riskförsäkringarna på samma sätt som om den anställde arbetat.

Om ditt företag begärt fullt premieuppehåll, finns inget gällande riskskydd. Det innebär att en försäkrad som blir långvarigt sjuk varken får premiebefrielse eller sjukersättning. Om sjukskrivningen pågår under så lång tid att tjänstledigheten tar slut, kan den försäkrade inte omfattas av nya riskförmåner förrän han eller hon är fullt arbetsför igen. Se Hälsoprövningsregler för mer information.