Anmälan om dödsfall kan göras per telefon eller via följande blankett:

Anmälan om dödsfall (pdf)

Följande uppgifter behövs:

  • Den avlidnes namn och personnummer
  • Datum för dödsfallet
  • Till vem av de anhöriga Swedbank Försäkring ska skicka brev och eventuella handlingar

All premieavisering stoppas så snart vi får kännedom om dödsfallet. Swedbank Försäkring kan också, på begäran av ditt företag, betala tillbaka förskottsinbetalade premier som gäller för tiden efter det att den försäkrade avlidit.

Efterlevandepension

Om det finns någon efterlevandepension meddelar Swedbank Försäkring de anhöriga genom att tillskriva dödsboet. När alla handlingar har kommit in kan Swedbank Försäkring fastställa storleken på förmånerna och därefter informera förmånstagarna om beloppen.

TIPS!

Med en livförsäkring förstärks stödet till de efterlevande. Swedbank Försäkring kan också erbjuda trygghetslösningar som skyddar nyckelmedarbetare. Kontakta försäkringsrådgivaren i banken för mer information.