Leasing används idag vid finansiering av de flesta typer av objekt, såsom maskiner och fordon. Finansieringen kan göras till fulla värdet. Objektet fungerar som säkerhet och ägs av oss som leasingföretag. Leasingkostnaden är avdragsgill som vanlig hyra i företagets verksamhet.