Med telefonorder avses en beställning för vara eller tjänst via telefon. Din kund uppger sitt kortnummer, namn och kortets giltighetsdatum. Eftersom du får uppgifterna per telefon saknas kortkundens underskrift tillsammans med kortnumret och övriga kortuppgifter. Vi ställer därför som krav att kortets säkerhetsvärde(CVV/CVC-kod) uppges vid beställningen (tre siffror i signaturpanelen på baksidan av kortet).

För att tjänsten ska fungera behöver ditt företag ha ett kortinlösenavtal samt vara ansluten till en betalväxel som tillhandahåller den tekniska plattformen för tjänsten.

Betallänk

Genom din betalväxel (PSP) kan kortkunden erbjudas kortbetalning via betallänk. Du skickar en betallänk till kortkunden via e-post under samtalet. Kortkunden klickar på betallänken och kommer då till betalväxelns betalsida där kortinformationen anges. Därefter identifierar sig kortkunden med 3D Secure och betalningen bekräftas efter en automatisk kortkontroll (auktorisation) hos Swedbank.

Fördelen med betallänk är att kortkunden är identifierad samt att kortkunden slipper lämna ut sina kortuppgifter via telefon.